PG Holdings (PGT) lên kế hoạch thoát lỗ, chào bán 2 triệu cổ phiếu

05/06/2023 11:08 GMT+7
Năm 2023, GP Holdings (PGT) dự kiến chào bán thêm 2 triệu cổ phiếu riêng lẻ với giá tối thiểu 10.000 đồng/cp. Nếu chào bán thành công, số tiền thu về 20 tỷ đồng PGT sẽ bổ dung vốn cho các công ty con.

Công ty cổ phần PG Holdings (HNX: PGT) dự kiến sẽ tổ chức ĐHĐCĐ thường niên vào ngày 30/ 6/2023. Theo tài liệu dự trình, năm 2023, PGT sẽ đẩy mạnh hoạt động kinh doanh tài chính vi mô của Công ty TNHH Tài chính Vi mô BMF (BMF).

PG Holdings sẽ tiến hành kinh doanh lĩnh vực cho thuê lại lao động và giới thiệu lao động. Năm nay Công ty Cổ phần PGT Solutions (PGTS) sẽ mở rộng chi nhánh tại Hà Nội. Mục tiêu của PGTS là các công ty Nhật Bản tại Việt có nhu cầu về nguồn lao động đã biết tiếng Nhật đã từng du học hoặc có kinh nghiệm làm việc tại Nhật Bản. Đáng chú ý, PGTS đang chuẩn bị niêm yết trên sàn chứng khoán UPCoM.

Công ty cũng sẽ cung cấp các dịch vụ công nghiệp số hóa, tiếp thị kỹ thuật số và chuyển đổi kỹ thuật số. Trong năm 2022, PGT có chủ trương thoái vốn một phần công ty PGTS tối đa không quá 49%. Hiện tại đã thành công kêu gọi hơn 20% các đối tác là các cá nhân và tổ chức người Nhật có mong muốn đầu tư sang Việt Nam.

Với lĩnh vực kinh doanh chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp, PGT có kế hoạch dùng các nhà máy sản xuất liên kết của Nhật Bản nhập sản phẩm chất lượng Nhật Bản cho thị trường Việt Nam và nước ngoài hơn so với các thương hiệu khác. Hiện sản phẩm này chủ yếu tập trung phân khúc thị trường người Nhật sinh sống tại Việt Nam. Năm 2023, Công ty thành lập thêm chi nhánh tại khách sạn năm sao của Nhật tại Đà Nẵng.

Với những định hướng này, PGT dự trình mục tiêu với tổng doanh thu đạt 52,2 tỷ đồng, tăng 75%, lợi nhuận đạt 3,8 tỷ đồng.

Năm 2022, Công ty ghi nhận doanh thu đạt 29,9 tỷ đồng, lỗ sau thuế 2,3 tỷ đồng. Lỗ luỹ kế của PGT đến cuối năm 2022 ghi nhận gần 70 tỷ đồng. Theo đó, Công ty không có lợi nhuận để lập các quỹ nên HĐQT trình ĐHĐCĐ không chia cổ tức năm 2022.

Công ty dự kiến chào bán thêm 2 triệu cổ phiếu riêng lẻ, giá chào bán tối thiểu 10.000 đồng/cp. Nếu chào bán thành công, số tiền thu về 20 tỷ đồng, PGT dự kiến dùng để bổ sung vốn lưu động của Công ty con tại Việt Nam 15 tỷ đồng; tăng vốn lưu động Công ty tài chính vi mô tại Myanmar 2 tỷ đồng; còn 3 tỷ đồng sẽ bổ sung vốn lưu động phục vụ hoạt động kinh doanh.

Cổ phần chào bán thêm bị hạn chế chuyển nhượng trong 1 năm, thời gian thực hiện sau khi được UBCKNN chấp thuận.

Trong quý I/2023, PG Holdings ghi nhận doanh thu thuần đạt 4,2 tỷ đồng, tăng nhẹ so với cùng kỳ năm ngoái; lợi nhuận gộp ghi nhận 977 triệu đồng, tăng 34% so với cùng kỳ năm trước. Doanh thu hoạt động tài chính tăng mạnh từ 159 triệu đồng lên 2,5 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế âm 7,7 triệu đồng, cùng kỳ lãi 38,6 triệu đồng.

O.L