Phân bón Bình Điền (BFC) sắp trả cổ tức bằng tiền tỷ lệ 20%

28/05/2022 15:33 GMT+7
Công ty CP Phân bón Bình Điền (HoSE: BFC) vừa thông báo ngày 20/6 đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông trả cổ tức bằng tiền năm 2021 tỷ lệ 20%

Ngày 20/6 tới đây, Phân bón Bình Điền (BFC) sẽ chốt danh sách trả cổ tức bằng tiền năm 2021 tỷ lệ 20%. Thời gian thực hiện thanh toán là ngày 30/6.

Theo đó, mỗi cổ phiếu cổ đông sở hữu được nhận 2.000 đồng. Với 57,1 triệu cổ phiếu đang lưu hành, BFC dự chi 114,3 tỷ đồng để trả cổ tức đợt này.

Về tình hình kinh doanh, trong quý I/2022, Phân bón Bình Điền ghi nhận doanh thu thuần đạt 2.594 tỷ đồng, tăng 46%; lãi trước thuế 107 tỷ đồng, tăng 28% và thực hiện 53,5% kế hoạch năm; lãi sau thuế của cổ đông công ty mẹ đạt 66,4 tỷ đồng, tăng 19%.

Về kế hoạch kinh năm 2022, BFC đặt mục tiêu tổng doanh thu đạt 6.428 tỷ đồng tổng doanh thu và 200 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế hợp nhất, giảm 18,4% về doanh thu và giảm 46,1% về lợi nhuận so với thực hiện năm 2021. Kế hoạch sản lượng sản xuất và tiêu thụ cũng lần lượt giảm 18,8% và 17,5% so với thực hiện năm 2021.

Tại kỳ họp ĐHĐCĐ thường niên 2022, lãnh đạo Phân bón Bình Điền chia sẻ sản lượng tiêu thụ quý I của riêng công ty mẹ khoảng 90.000 tấn và hợp nhất khoảng 164.000 tấn. Giá phân bón đang ở ngưỡng rất cao vượt khả năng đầu tư của nông dân. Đồng thời, phân đơn là nguyên liệu chính của các công ty sản xuất phân bón NPK nên giá phân đơn tăng cao ảnh hưởng nhiều đến chính sách tồn kho và kế hoạch sản xuất kinh doanh của công ty.


An Vũ