"Phát lộ" nhiều sai phạm tại Dự án Cao ốc 354 Bến Chương Dương của Dệt may Gia Định

14/01/2022 10:31 GMT+7
Thanh tra Chính phủ chỉ ra rằng Việc định giá trị khoản vốn góp vào Công ty CP Đầu tư Phát triển Gia Định (viết tắt là GDI) bằng giá trị quyền tài sản của khu đất 354 Bến Chương Dương, giá trị 48.726 triệu đồng chưa đủ cơ sở pháp lý.

Dệt may Gia Định sử dụng cho thuê đất sai mục đích được giao

Tại kết luận Thanh tra việc thực hiện thí điểm chức năng đại diện chủ sở hữu vốn của Công ty Đầu tư tài chính Nhà nước tại Thành phố Hồ Chí Minh (HFIC). Thanh tra Chính phủ đã chỉ ra nhiều sai phạm trong việc Cổ phần hóa đối với các doanh nghiệp trực thuộc HFFIC quản lý.

Kiểm tra hồ sơ CPH 14 DN (trong đó có 06 DN do HFIC tiếp nhận theo mô hình thí điểm và thực hiện CPH) tại HFIC và Sở Tài chính Thành phố, không thanh tra tại DN CPH. Kết quả phát hiện một số thiếu sót, khuyết điểm, vị phạm ở giai đoạn trước, trong và sau CPH.

Cụ thể, đối với việc giao tài sản (nhà, đất) để CPH DN. Theo quy trình chuyển DN 100% vốn nhà nước thành công ty CP, DN CPH có trách nhiệm xây dựng phương án sử dụng đất, trình UBND TP xem xét, quyết định giao tài sản cho DN để CPH trước khi xác định giá trị DN.

Thực tế, trong giai đoạn trước khi giao tài sản (nhà, đất) để CPH, một số DNNN quản lý, sử dụng nhà, đất không đúng mục đích theo phương án sắp xếp nhà, đất được UBND TP phê duyệt.

Đơn cử như đối với Công ty TNHH MTV Dệt may Gia Định (trực thuộc HFIC) đã sử dụng cho thuê sai mục đích được giao; góp vốn sử dụng vào mục đích khác, để bị lấn, bị chiếm, tranh chấp...; chậm kê khai, lập hồ sơ ký hợp đồng thuê đất và thực hiện nghĩa vụ với Nhà nước.

Ngoài ra, Công ty TNHH MTV Dệt may Gia Định việc quản lý sử dụng đất, xác định nghĩa vụ tài chính về đất tại một số dự án của DNNN còn tồn tại, vi phạm đến trước thời điểm giao tài sản để CPH như sau:

"Phát lộ" nhiều sai phạm tại Dự án Cao ốc 354 Bến Chương Dương của Dệt may Gia Định - Ảnh 1.

Ảnh minh họa.

Tại Dự án tại số 7 Trường Chinh, Q.12 (Dự án Gia Định Plaza). Trong giai đoạn trước CPH, khu đất số 7 Trường Chinh của Công ty được UBND TP chấp thuận chuyển mục đích để thực hiện Dự án văn phòng thương mại, DN đã nộp tiền sử dụng đất với mục đích đất sản xuất kinh doanh từ năm 2010.

Tại Công văn số 3159/UBND-ĐTMT ngày 30/6/2011, Chủ tịch UBND TP chấp thuận thay đổi chức năng từ "căn hộ cho thuê" sang "căn hộ ở" của Dự án là chưa đúng quy định. Thực tế, từ năm 2011-2015, việc chuyển mục đích sử dụng sang đất ở chưa thực hiện do DN chậm kê khai, Sở Tài chính chưa hướng dẫn, xác định nghĩa vụ tài chính bổ sung, UBND TP cũng chưa có quyết định cho phép chuyên mục đích sử dụng sang đất ở theo quy định. Dự án dừng thực hiện từ năm 2011 đến nay.

Về việc xác định lại giá trị quyền sử dụng đất tại số 7 Trường Chinh, Q.12 để tính vào giá trị DN khi CPH, Thanh tra Chính phủ cho biết khi xác định giá trị DN để CPH, phải xác định lại giá trị quyền sử dụng đất tại số 7 Trường Chinh để tính vào giá trị DN. Trường hợp sau 30 ngày nhận đủ hồ sơ, UBND TP chưa có ý kiến chính thức về giá đất xác định lại thì cơ quan có thẩm quyền quyết định giá trị DN CPH sử dụng giá đất do UBND TP công bố tại thời điểm gần nhất để tạm tính, xác định giá trị DN CPH, đồng thời công bố công khai trong phương án CPH việc tạm tính giá trị quyền sử dụng đất này.

Nhiều sai phạm trong góp vốn bằng giá trị quyền tài sản của khu đất 354 Bến Chương Dương

Dự án tại 354 Bến Chương Dương, Q.1 (Cao ốc 345 Bến Chương Dương ), trong giai đoạn trước CPH, mặt bằng 354 Bến Chương Dương đã được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất năm 1993, mục đích là nhà, xưởng.

Năm 2010, UBND TP phê duyệt phương án sắp xếp nhà, đất làm dự án phục vụ cho ngành dệt may Thành phố. Dự án chậm triển khai hơn 04 năm kể từ khi UBND TP phê duyệt chủ trương; DN chậm kê khai lập hồ sơ ký hợp đồng thuê đất; trong thời gian chưa triển khai dự án, sử dụng cho thuê, sai mục đích được giao.

Đến tháng 11/2015, Chủ tịch UBND TP chấp thuận chủ trương cho Công ty hợp tác, góp vốn thành lập pháp nhân mới để thực hiện dự án là chưa đúng quy định.

Thực tế, đến thời điểm thanh tra việc hợp tác, góp vốn mới thực hiện bước ký hợp đồng, chưa thành lập pháp nhân mới; UBND TP chưa giao đất thực hiện dự án.

Ngày 21/3/2021, UBND TP đã ban hành Quyết định số 1804/QĐ-UBND thu hồi khu đất tại địa chỉ số 354 Bến Chương Dương, giao Trung Tâm phát triển quỹ đất Thành phố quản lý theo quy định.

"Phát lộ" nhiều sai phạm tại Dự án Cao ốc 354 Bến Chương Dương của Dệt may Gia Định - Ảnh 2.

Cao ốc 354 Bến Chương Dương.

Đáng chú ý, tại dự án Cao ốc 354 Bến Chương Dương, Thanh tra Chính phủ chỉ ra rằng Việc định giá trị khoản vốn góp vào Công ty CP Đầu tư Phát triển Gia Định (viết tắt là GDI) bằng giá trị quyền tài sản của khu đất 354 Bến Chương Dương, giá trị 48.726 triệu đồng chưa đủ cơ sở pháp lý.

Việc góp vốn đầu tư vào GDI để thực hiện dự án chưa được chủ sở hữu chấp thuận theo khoản 12 Điều 20 Nghị định số 25/2010/NĐ-CP; Hợp đồng hợp tác số 02/2010/HĐ-DMGĐ-GDI ngày 26/08/2010 đã chấm dứt sau khi Chủ tịch UBND TP phê duyệt không thực hiện dự án khách sạn tại Thông báo số 692/TB-VP ngày 11/11/2010; đơn vị nhận góp vốn (GDI) không công nhận khoản vốn góp; kiểm toán BCTC năm 2015 của GDI đưa ra ý kiến ngoại trừ khoản góp vốn.

Ngày 03/9/2015, Công ty TNHH Dệt may Gia Định đã ký hợp đồng hợp tác với Công ty CP ĐT và PT Phong Phú (viết tắt là PPD) để thành lập pháp nhân mới thực hiện dự án tại 354 Bến Chương Dương.

Tuy nhiên, quá trình kiểm kê tài sản, đối chiếu công nợ để xử lý tài chính khi CPH, Công ty TNHH Dệt may Gia Định chưa thực hiện đối chiếu, xác nhận khoản đầu tư góp vốn với DN nhận góp vốn; các đơn vị thẩm định báo cáo, trình Chủ tịch UBND TP phê duyệt giá trị DN CPH không đánh giá đúng chất lượng tài sản, công nhận khoản đầu tư dài hạn do góp vốn bằng giá trị quyền tài sản của khu đất 354 Bến Chương Dương để định giá CPH DN.

Dự án Happyland Hotel

Dự án tại 102-104 Lý Tự Trọng, Q.1 (Happyland Hotel), trước khi CPH, Công ty sử dụng cho thuê làm khách sạn không đúng mục đích, chủ trương đầu tư của UBND TP (xây dựng Trung tâm thời trang và văn phòng).

Việc Công ty ký hợp đồng đầu tư thực hiện dự án vi phạm Luật Đất đai, không đúng theo mục đích phê duyệt của UBND TP. Công ty không đủ năng lực thực hiện dự án, theo quy định phải chấm dứt việc cho thuê sai quy định, trả lại đất cho Nhà nước.

Đến tháng 3/2014, Chủ tịch UBND TP chấp thuận giao Công ty xem xét tiếp tục hợp đồng cho thuê là không đúng quy định. Khi thực hiện sắp xếp nhà, đất để CPH DN năm 2015, UBND TP chấp thuận chuyển giao cho DN để CPH, sử dụng làm cửa hàng thời trang và văn phòng, giao Công ty CP lập thủ tục ký hợp đồng thuê đất với Nhà nước.


Quang Dân