Phê duyệt đầu tư hơn 1.000 tỷ mở rộng KCN Hòa Phú

30/05/2022 07:24 GMT+7
Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản 646/QQD-TTg quyết định chủ trương đầu tư dự án xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Hoà Phú mở rộng giai đoạn 1, tỉnh Bắc Giang.

Quyết định do Phó Thủ tướng Lê Văn Thành ký nêu rõ: Chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư là Công ty TNHH Hoà Phú Invest. Tên dự án là dự án xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Hoà Phú mở rộng giai đoạn 1.

Mục tiêu đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp với quy mô dự án là 85ha. Tổng số vốn đầu tư của dự án là 1.093 tỷ đồng. Trong đó, vốn góp của nhà đầu tư là 166 tỷ đồng, vốn huy động là 927 tỷ đồng.

Thời gian hoạt động kể từ ngày dự án được chấp thuận đến hết ngày 19/5/2066. Vị trí dự án thuộc xã Mai Đình và xã Hương Lâm, huyện Hiệp Hoà, tỉnh Bắc Giang.

Phê duyệt đầu tư hơn 1.000 tỷ mở rộng KCN Hòa Phú - Ảnh 1.

Khu Công nghiệp Hoà Phú. Ảnh: VGP

Theo đó, Bộ Kế hoạch và Đầu tư chịu trách nhiệm về nội dung báo cáo kết quả thẩm định chủ trương đầu tư dự án và thực hiện trách nhiệm quản lý nhà nước trong việc theo dõi, chỉ đạo các khu công nghiệp hoạt động theo đúng quy định pháp luật.

UBND tỉnh Bắc Giang chịu trách nhiệm tính chính xác của thông tin, số liệu báo cáo, các nội dung thẩm định theo quy định của pháp luật; tiếp thu ý kiến của các Bộ, ngành.

Đồng thời, đảm bảo điều kiện cho phép chuyển mục đích sử dụng đất trong quá trình cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án...

Bên cạnh đó, yêu cầu nhà đầu tư trong quá trình triển khai dự án báo cáo cơ quan nhà nước có thẩm quyền nếu phát hiện khoáng sản có giá trị cao hơn khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường để xử lý theo quy định của pháp luật về khoáng sản.

UBND tỉnh Bắc Giang phối hợp với nhà đầu tư triển khai phương án bồi thường, giải phóng mặt bằng theo quy định; triển khai các giải pháp liên quan đến đời sống người lao động làm việc trong khu công nghiệp, trong đó có phương án xây dựng nhà ở, công trình xã hội, văn hóa, thể thao cho người lao động; hỗ trợ việc làm, đào tạo nghề cho người dân bị thu hồi đất; thực hiện thu hồi đất phù hợp với tiến độ thực hiện dự án và thu hút đầu tư để giảm thiểu tối đa ảnh hưởng đến người dân bị thu hồi đất.

Công ty TNHH Hoà Phú Invest là nhà đầu tư phải đảm bảo vốn chủ sở hữu theo đúng tiến độ cam kết và tuân thủ quy định của pháp luật về đất đai; Thự hiện ký quỹ hoặc phải có bảo lãnh ngân hàng về nghĩa vụ ký quỹ để đảm bảo thực hiện dự án theo quy định của pháp luật về đầu tư.

Ngoài ra, nhà đầu tư thực hiện việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện dự án theo quy định của pháp luật về đất đai và pháp luật về quản lý, sử dụng đất trồng lúa...thực hiện các thủ tục về bảo vệ môi trường theo đúng quy định của pháp luật về bảo vệ mội trường.


Thế Anh