Phó Chủ tịch Thủy sản MeKong (AAM) xin từ nhiệm

14/03/2023 08:24 GMT+7
Ông Nguyễn Hoàng Nhơn, Phó Chủ tịch HĐQT Thủy sản MeKong (HoSE: AAM), người được ủy quyền công bố thông tin của Công ty đã vừa đơn xin từ nhiệm.

Theo đó, HĐQT CTCP Thủy sản MeKong (HOSE: AAM) đã nhất trí thông qua đơn từ nhiệm của ông Nguyễn Hoàng Nhơn. Lãnh đạo AAM sẽ trình ĐHĐCĐ thông qua đơn từ nhiệm của ông Nhơn tại ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính tổ chức ngày 20/03/2023.

Ông Nguyễn Hoàng Nhơn sinh năm 1951, là cử nhân kinh tế. Ông đã giữ chức vụ Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Phó Giám đốc AAM từ năm 2002. Tính đến thời điểm 31/12/2022, cá nhân ông Nhơn sở hữu 395.577 cổ phiếu AAM, tương ứng với tỷ lệ 3,2%.

Trong năm 2022, AAM ghi nhận doanh thu đạt 212 tỷ đồng, tăng 58% so với năm trước đó, lợi nhuận sau thuế đạt gần 17 tỷ đồng, tăng vọt so với mức 225,5 triệu đồng năm 2021. Tổng tài sản của AAM tính tới 31/12/2022 đạt 218,6 tỷ đồng, tăng 8,7% so với đầu năm.


An Vũ
Cùng chuyên mục