Quảng Ngãi: Báo cáo khẩn việc tăng diện tích chuyển đổi đất rừng, lúa làm cao tốc Bắc - Nam

03/10/2022 10:05 GMT+7
Qua xác định thực tế, diện tích đất rừng và đất trồng lúa cần chuyển đổi mục đích làm dự án cao tốc Bắc – Nam, đoạn qua tỉnh Quảng Ngãi có biến động tăng gần 148,5 ha, so với dự kiến trước đó. Vì vậy UBND tỉnh này đã báo cáo khẩn, gửi cấp thẩm quyền T.Ư, đề nghị xin bổ sung diện tích chuyển đổi.

Sáng 3/10, theo thông tin PV Etime thu thập, UBND tỉnh Quảng Ngãi đã có báo cáo khẩn, gửi cấp thẩm quyền T.Ư, đề nghị bổ sung phần biến đổi tăng của diện tích đất rừng, đất lúa cần chuyển đổi để làm dự án cao tốc Bắc – Nam, đoạn đi qua địa bàn tỉnh này.

Quảng Ngãi: Báo cáo khẩn T.Ư việc tăng diện tích chuyển đổi đất rừng, lúa làm cao tốc Bắc – Nam  - Ảnh 1.

Diện tích đất trồng lúa được xác định cần chuyển đổi là 270,68 ha, tăng 129,31 ha. Ảnh: Hoàng Tuyến.

Đại diện UBND Quảng Ngãi cho biết, theo dự kiến và đã được cấp thẩm quyền T.Ư phê duyệt trước đó, tổng diện tích đất rừng chuyển đổi mục đích sử dụng, để làm cao tốc Bắc – Nam (đoạn đi qua Quảng Ngãi) khoảng 43,4 ha, gồm TX.Đức Phổ 39,84 ha, huyện Nghĩa Hành 2,26 ha, huyện Tư Nghĩa 1,3 ha; diện tích đất trồng lúa cần chuyển đổi gần 141,4ha.

Tuy nhiên trong quá trình triển khai xác định cụ thể, diện tích đất rừng và đất trồng lúa cần chuyển đổi (để làm cao tóc Bắc – Nam, đoạn Quảng Ngãi), đã có biến động tăng, so với trước.

Cụ thể đất trồng lúa được xác định cần chuyển đổi là 270,68 ha, tăng 129,31 ha; đất rừng cần chuyển đổi là 63,32ha, tăng 19,12 ha.

Liên quan đến quá trình triển khai chuẩn bị thi công dự án cao tốc Bắc – Nam, đoạn qua địa bàn Quảng Ngãi, cấp thẩm quyền tỉnh cho biết kết quả triển khai thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, giao đất, cho thuê đất để thực hiện dự án

Đến thời điểm này đối với tuyến chính, đoạn đi qua huyện Tư Nghĩa đã hoàn thành kiểm kê 31,31ha/31,31ha, đạt 100%; lập phương án bồi thường, hỗ trợ (đợt 1) phần đất nông nghiệp và các loại đất khác, với tổng diện tích là 9,94ha/31,31ha, đạt 32%; tổng giá trị bồi thường, hỗ trợ là 17,54 tỷ đồng.

Đoạn đi qua huyện Nghĩa Hành, đã kiểm kê 143,29ha/147,19ha, đạt 97%; lập phương án bồi thường, hỗ trợ (đợt 1) phần đất nông nghiệp, mồ mả với tổng diện tích là 54,757ha/147,5ha, đạt 37,1%; tổng giá trị bồi thường, hỗ trợ là 52,127 tỷ đồng.

Quảng Ngãi: Báo cáo khẩn T.Ư việc tăng diện tích chuyển đổi đất rừng, lúa làm cao tốc Bắc – Nam  - Ảnh 3.

Diện tích đất rừng cần chuyển đổi là 63,32ha, tăng 19,12 ha. Ảnh: Hoàng Tuyến.

Đoạn huyện Mộ Đức, đã kiểm kê 90,35ha/91,75ha, đạt 99%; lập phương án bồi thường, hỗ trợ (đợt 1) phần đất nông nghiệp, với tổng diện tích là 60,74ha/93,5ha, đạt 65%; tổng giá trị bồi thường, hỗ trợ là 52,127 tỷ đồng.

TX.Đức Phổ đã kiểm kê 220,5ha/220,67ha, đạt 99,96%; lập phương án bồi thường dự kiến (đợt 1) với phần đất nông nghiệp, mồ mả đoạn qua xã Phổ Nhơn, với tổng diện tích là 18,16ha/32,15ha, đạt 56%; tổng giá trị bồi thường, hỗ trợ là 25,88 tỷ đồng.

Đối với thực hiện các khu tái định cư, huyện Tư Nghĩa đã hoàn thành kiểm đếm đất đai và tài sản trên đất 29,12ha/29,12ha (đạt 100%); huyện Nghĩa Hành đã kiểm đếm đất đai và tài sản trên đất 38,86 ha/41,33 ha (đạt 94%).

Quảng Ngãi: Báo cáo khẩn T.Ư việc tăng diện tích chuyển đổi đất rừng, lúa làm cao tốc Bắc – Nam  - Ảnh 5.

Việc triển khai để chuẩn bị thi công các khu tái định cư cũng đang được cấp, ngành Quảng Ngãi gấp rút thực hiện. Ảnh: Hoàng Tuyến.

Huyện Mộ Đức hoàn thành kiểm đếm đất đai và tài sản trên đất 12,67 ha/13,59 ha (đạt 93%); TX.Đức Phổ ttổ chức kiểm kê (277hộ/349 hộ), đạt 79,34%.

Hoàng Tuyến