Quảng Ngãi: Cho Công ty đầu tư năng lượng thuê 30,9ha làm dự án nuôi tôm trên cát

05/10/2022 09:01 GMT+7
Trên cơ sở đề xuất của cấp ngành và đơn vị liên quan, tỉnh Quảng Ngãi thống nhất cho Công ty đầu tư năng lượng Bình An, được thuê đất thực hiện dự án nuôi tôm trên cát tại xã Đức Minh, huyện Mộ Đức, với tổng diện tích 30,9 ha.

Sáng 5/10, xác nhận với PV Etime, đại diện chính quyền tỉnh Quảng Ngãi cho biết, đã thống nhất cho Công ty Cổ phần (gọi tắt Công ty) Đầu tư năng lượng Bình An, được thuê đất, thực hiện dự án nuôi tôm trên cát tại xã Đức Minh, huyện Mộ Đức.

Quảng Ngãi: Cho Công ty đầu tư năng lượng thuê 30,9ha làm dự án nuôi tôm trên cát  - Ảnh 1.

Một góc khu vực nuôi tôm, thuỷ sản trên cát ở huyện Mộ Đức. Ảnh: Công Hoàng.

Theo đó tổng diện tích đất mà cấp thẩm quyền Quảng Ngãi cho phép Công ty đầu tư năng lượng Bình An thuê, để thực hiện dự án (nuôi tôm trên cát) là 30,9 ha; thời hạn thuê đến ngày 13/5/2024.

Cấp thẩm quyền Quảng Ngãi yêu cầu Công ty đầu tư năng lượng Bình An, thực hiện tiếp nhận hồ sơ dự án nuôi tôm trên cát, tại xã Đức Minh và xây dựng phương án sử dụng đất, kế hoạch sản xuất, kinh doanh để đưa đất vào sử dụng hiệu quả, đảm bảo tuân thủ đúng các quy hoạch được cấp có thẩm quyền phê duyệt; không được xây dựng mới các hạng mục, công trình (trên đất thuê).

Trong quá trình sử dụng đất, phải thực hiện đúng các quy định pháp luật hiện hành. Sau thời hạn được thuê (ngày 13/5/2024), Công ty đầu tư năng lượng Bình An chịu trách nhiệm dỡ dọn tài sản trên khu đất (được thuê), bàn giao mặt bằng cho nhà nước, không được gia hạn sử dụng đất; trong quá trình sử dụng đất thuê, không được chuyển mục đích sử dụng đất.

Công ty đầu tư năng lượng Bình An phải hoàn thành nghĩa vụ tài chính có liên quan đến khu đất được thuê (thuế thu nhập doanh nghiệp, nộp phí và lệ phí theo quy định của pháp luật ...), trước khi lập hồ sơ thuê đất theo quy định.

Quảng Ngãi: Cho Công ty đầu tư năng lượng thuê 30,9ha làm dự án nuôi tôm trên cát  - Ảnh 3.

Ông Trần Phước Hiền, Phó Chủ tịch UBND tỉnh (phải), kiểm tra một mô hình nuôi thuỷ sản trên cát ở huyện Mộ Đức. Ảnh: Công Hoàng.

Khẩn trương hoàn thiện hồ sơ (thuê đất) theo quy định; trường hợp Công ty đầu tư năng lượng Bình An không thực hiện theo đúng, UBND tỉnh xem xét và thu hồi đất (cho thuê) theo quy định.

UBND tỉnh Quảng Ngãi giao trách nhiệm cho chính quyền huyện Mộ Đức, theo dõi tình hình triển khai thực hiện dự án (nuôi tôm trên cát tại xã Đức Minh) của Công ty đầu tư năng lượng Bình An.

Nếu phát hiện trường hợp Công ty đầu tư năng lượng Bình An không đưa đất vào sử dụng, UBND huyện Mộ Đức báo cáo UBND tỉnh (thông qua Sở TNMT), để xử lý theo quy định của pháp luật.

Công Hoàng