Quảng Ngãi: Gỡ nút thắt chuyển đất lúa cho doanh nghiệp để làm khu đô thị 883 tỷ

11/07/2022 15:32 GMT+7
Tiếp nhận yêu cầu từ Tổng cục Quản lý đất đai, tỉnh Quảng Ngãi đã bổ sung thủ tục còn thiếu, để cấp này xem xét, cho phép chuyển mục đích đất trồng lúa, để nhà đầu tư triển khai các bước tiếp theo của dự án Khu đô thị Bắc Sa Huỳnh, phường Phổ Thạnh, TX.Đức Phổ, với tổng vốn đầu tư 883 tỷ đồng.

Chiều 11/7, cùng với xác nhận việc Tổng cục Quản lý đất đai, trả lại hồ sơ chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa của dự án Khu đô thị Bắc Sa Huỳnh do không hợp lệ, đại diện chính quyền tỉnh Quảng Ngãi cho biết, đã hoàn tất bổ sung các thủ tục còn thiếu, để cấp ngày xem xét, cho phép chuyển mục đích đất trồng lúa, để nhà đầu tư triển khai các bước tiếp theo của dự án trên.

Quảng Ngãi: Gỡ nút thắc chuyển đất lúa cho doanh nghiệp để làm khu đô thị 883 tỷ  - Ảnh 1.

Một diện tích đất lúa nằm trong dự án Khu đô thị Bắc Sa Huỳnh. Ảnh: Thảo Nguyên.

Theo đó qua nghiên cứu và xem xét, cấp thẩm quyền tỉnh Quảng Ngãi đã bổ sung 4 nội dung còn thiếu, theo yêu cầu của Tổng cục Quản lý đất đai.

Cụ thể bổ sung văn bản chấp thuận chủ trương đầu tư theo quy định của pháp luật về đầu tư, mà tại thời điểm gửi hồ sơ văn bản đó còn hiệu lực thực hiện (Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư do UBND tỉnh cấp lần đầu ngày 20/12/2021, tại Quyết định số 1250/QĐ-UBND).

Quyết định phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất và báo cáo thuyết minh kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện, đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt; trích lục bản đồ kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện, do SởTNMT ký và đóng dấu xác nhận (Quyết định số 777/QĐ-UBND, ngày 27/8/2021 của UBND tỉnh Quảng Ngãi về việc phê duyệt bổ sung các công trình, dự án vào Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của TX.Đức Phổ; báo cáo và bản đồ kèm theo).

Nghị quyết HĐND tỉnh thông qua danh mục dự án cần thu hồi đất, đối với trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai (Nghị quyết số 12/2021/NQ-HĐND, ngày 21/7/2021 về việc thông qua danh mục bổ sung công trình, dự án phải thu hồi đất và danh mục công trình, dự án chuyển mục đích sử dụng đất lúa, đất rừng phòng hộ sang đất phi nông nghiệp năm 2021, trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi).

Bổ sung Phương án sử dụng tầng đất mặt theo quy định của Nghị định số 94/2019/NĐ-CP, ngày 13/12/2019, về quy định chi tiết một số điều của Luật Trồng trọt về giống cây trồng và canh tác, đối với dự án chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa (Phương án sử dụng tầng đất mặt của đất được chuyển đổi từ đất chuyên trồng lúa nước, do UBND TX.Đức Phổ lập ngày 14/4/2022; Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có công văn số 1322/SNNPTNT-TTBVTV ngày 28/4/2022, về việc rà soát nội dung Phương án sử dụng tầng đất mặt của đất được chuyển đổi từ đất chuyên trồng lúa nước dự án Khu đô thị Bắc Sa Huỳnh).

Quảng Ngãi: Gỡ nút thắc chuyển đất lúa cho doanh nghiệp để làm khu đô thị 883 tỷ  - Ảnh 3.

Khi hoàn thành, dự án Khu đô thị Bắc Sa Huỳnh sẽ góp phần hoàn thiện kết cấu hạ tầng phường Phổ Thạnh và đô thị TX.Đức Phổ, giải quyết nhu cầu nhà ở, đất ở cho người dân trên địa bàn. Ảnh: Thảo Nguyên.

Được biết cùng với dự án khu dân cư Trường Đảng, ở thị trấn Di Lăng; Khu đô thị Bắc Sa Huỳnh, phường Phổ Thạnh, TX.Đức Phổ là dự án thứ 2 mà tỉnh Quảng Ngãi thực hiện áp dụng thí điểm hình thức đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư ở tỉnh này.

Khu đô thị  Bắc Sa Huỳnh, phường Phổ Thạnh, TX. Đức Phổ, có diện tích hơn 38 ha, tổng vốn đầu tư 883 tỷ đồng, tiến độ thực hiện dự án 5 năm.

Khi thực hiện hoàn thành, dự án Khu đô thị  Bắc Sa Huỳnh sẽ góp phần hoàn thiện kết cấu hạ tầng phường Phổ Thạnh và đô thị TX.Đức Phổ, tạo nguồn thu ngân sách và giải quyết nhu cầu nhà ở, đất ở cho người dân trên địa bàn.

Sau khi triển khai thực hiện các bước theo quy định, vào tháng 4 vừa qua, cấp thẩm quyền Quảng Ngãi đã ban hành quyết định phê duyệt kết quả đánh giá sơ bộ về năng lực, kinh nghiệm nhà đầu tư đăng ký thực hiện dự án Khu đô thị Bắc Sa Huỳnh, phường Phổ Thạnh, TX.Đức Phổ, đối với Công ty Cổ phần Hạ tầng và Bất động sản Việt Nam (nhà đầu tư dự án này).

Thảo Nguyên