Quảng Ngãi: Sở TNMT không đồng tình đề xuất nghiên cứu đầu tư khu đô thị Hoàng Sa – Dốc Sỏi

20/05/2023 15:20 GMT+7
Qua kiểm tra, đối chiếu và rà soát quy hoạch, Sở TNMT tỉnh Quảng Ngãi chỉ rõ, vị trí đề xuất nghiên cứu đầu tư khu đô thị Hoàng Sa – Dốc Sỏi của Công ty Đắc Đạo không phù hợp và chồng lấn với định hướng quy hoạch của TP.Quảng Ngãi.

Chiều 20/5, theo thông tin PV Etime thu thập, Sở TNMT tỉnh Quảng Ngãi đã trả lời cho cấp thẩm quyền về việc tham gia ý kiến đối với đề xuất nghiên cứu đầu tư khu đô thị Hoàng Sa – Dốc Sỏi, của Công ty Cổ phần xây dựng (gọi tắt Công ty) Đắc Đạo.

Quảng Ngãi: Sở TNMT không đồng tình đề xuất nghiên cứu đầu tư khu đô thị Hoàng Sa – Dốc Sỏi  - Ảnh 1.

Sở TNMT tỉnh Quảng Ngãi. Ảnh: Công Xuân.

Trên cơ sở nội dung văn bản và hồ sơ đã nhận được, Sở TNMT tỉnh Quảng Ngãi trả lời rõ, việc nghiên cứu đầu tư khu đô thị Hoàng Sa - Dốc Sỏi, thuộc các xã Tịnh Ấn Đông, Tịnh Châu và Tịnh Thiện, TP.Quảng Ngãi, đề nghị Sở KHĐT tham mưu theo đúng quy định của Luật Đầu tư.

Về Quy hoạch sử dụng đất, Sở TNMT tỉnh Quảng Ngãi cho biết, qua kiểm tra, rà soát với Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 và các quy định liên quan khác đã được cấp thẩm quyền phê duyệt, vị trí đề xuất dự án không phù hợp với quy hoạch được duyệt.

Ranh giới đề xuất đầu tư dự án khu đô thị Hoàng Sa - Dốc Sỏi của Công ty Đắc Đạo, có chồng lấn với định hướng quy hoạch của TP.Quảng Ngãi, như khu dân cư Đồng Cây Giá; khu TĐC xã Tịnh Châu (phục vụ GPMB đường Hoàng Sa-Dốc Sỏi); khu dân cư Đồng Đất Sắt….

Về đầu tư xây dựng dự án khu dân cư, Sở TNMT tỉnh Quảng Ngãi đề nghị cấp, ngành thẩm quyền làm rõ mục đích và yêu cầu thực hiện dự án khu dân cư theo định hướng phát triển kinh tế - xã hội của TP.Quảng Ngãi, cũng như của tỉnh Quảng Ngãi.

Quảng Ngãi: Sở TNMT không đồng tình đề xuất nghiên cứu đầu tư khu đô thị Hoàng Sa – Dốc Sỏi  - Ảnh 3.

Một khu vực nằm trong dự án đầu tư khu dân cư ở TP.Quảng Ngãi. Ảnh: Công Xuân.

Đồng thời, đánh giá nhu cầu về phát triển nhà ở đúng theo định hướng của HĐND và UBND tỉnh; việc xây dựng nhà ở để bán, hoặc để bán kết hợp cho thuê, phải thực hiện theo đúng quy định Luật Nhà ở, Luật Đất đai.

Cần phải đánh giá thực chất về cung – cầu (sức mua) để tránh lãng phí về nguồn lực đầu tư, lãng phí nguồn lực đất đai, đầu cơ đất, không để đất hoang hoá, sử dụng đất đai không có hiệu quả.

Công Xuân