Quý III, công ty mẹ Cao Su Phước Hòa lãi 64 tỷ đồng, giảm 54%

12/10/2021 17:07 GMT+7
CTCP Cao su Phước Hòa (Mã: PHR) vừa công bố báo cáo tài chính riêng lẻ quý III/2021 với doanh đạt 281 tỷ đồng, tăng gần 23% so với cùng kỳ.

Các chi phí gia tăng song nhờ lợi nhuận gộp của CTCP Cao su Phước Hòa (Mã: PHR) tăng hai lần cùng nguồn thu tài chính tăng 70% kéo theo lợi nhuận thuần gấp 2,4 lần cùng kỳ lên 68 tỷ đồng. 

Tuy nhiên, do hụt thu lợi nhuận khác nên PHR báo lãi sau thuế 64 tỷ đồng, giảm 54%. 

Trước đó công ty cũng đã đặt ra kế hoạch quý III với doanh thu tăng trưởng nhưng lại sụt mạnh về mặt lợi nhuận, mục tiêu chỉ đạt 10 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế.

Quý III, công ty mẹ Cao Su Phước Hòa lãi 64 tỷ đồng, giảm 54% - Ảnh 1.

Nguồn: Báo cáo Tài chính của PHR

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2021, công ty mẹ PHR đạt 872 tỷ đồng doanh thu thuần, tăng 60% so với cùng kỳ tuy nhiên LNST ghi nhận giảm mạnh tới 77% về còn 122 tỷ đồng. So với kế hoạch cả năm 2021, công ty mẹ PHR đã hoàn thành 41% mục tiêu doanh thu, song mới hoàn thành hơn 16% kế hoạch lợi nhuận cả năm.

Tính đến 30/9/2021, quy mô tổng tài sản của công ty mẹ PHR đạt 3.417 tỷ đồng tăng 8% so với đầu năm, trong đó tài sản dài hạn chiếm khoảng 67%, ghi nhận 2.295 tỷ đồng. Ngoài ra doanh nghiệp có gần 69 tỷ đồng tiền và tương đương tiền, tương ứng giảm 74% so với đầu năm, chủ yếu do việc bị âm 155 tỷ tiền từ hoạt động kinh doanh.

Trong quý III, khoản nợ đi vay ngắn hạn từ ngân hàng hơn 49 tỷ đồng tính đến ngày 30/6 đã được trả hết. Doanh nghiệp chỉ còn đi vay dài hạn khoảng 28 tỷ đồng, chiếm tỷ lệ nhỏ trong tổng nợ phải trả 717 tỷ đồng.

Về nguồn vốn, tại thời điểm cuối quý 3/2021 công ty mẹ PHR không còn nợ vay tài chính ngắn hạn, trong khi vay dài hạn tại Shinhan Việt Nam có dư nợ gốc hơn 28 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối còn hơn 266 tỷ đồng.


An Vũ
Cùng chuyên mục