Ra mắt Quỹ hỗ trợ phát triển hợp tác xã tỉnh Thừa Thiên Huế

09/07/2022 07:28 GMT+7
Quỹ hỗ trợ phát triển HTX tỉnh Thừa Thiên Huế là quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách, hoạt động theo mô hình công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ.

Ngày 8/7, Liên minh Hợp tác xã (HTX) tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức ra mắt Quỹ hỗ trợ phát triển HTX tỉnh Thừa Thiên Huế.

Quỹ hỗ trợ phát triển HTX tỉnh Thừa Thiên Huế là quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách, hoạt động theo mô hình công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ. Quỹ hoạt động không vì mục tiêu lợi nhuận, bảo toàn và phát triển vốn, tự chủ và tự chịu trách nhiệm trong huy động vốn và sử dụng vốn nhằm thực hiện chức năng cho vay ưu đãi đối với HTX, liên hiệp HTX, thành viên của tổ hợp tác và HTX.

Ra mắt Quỹ hỗ trợ phát triển hợp tác xã tỉnh Thừa Thiên Huế - Ảnh 1.

Ra mắt Quỹ hỗ trợ phát triển hợp tác xã tỉnh Thừa Thiên Huế. Ảnh: VPUBND tỉnh Thừa Thiên Huế.

Quỹ có nhiệm vụ tiếp nhận, quản lý và sử dụng các nguồn vốn trong nước và ngoài nước, các nguồn tài trợ, viện trợ, đóng góp, ủy thác của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước; huy động vốn từ các tổ chức, cá nhân trong nước theo quy định; cho vay khách hàng theo quy định tại Điều lệ Quỹ và quy định pháp luật liên quan…

Hiện toàn tỉnh Thừa Thiên Huế có hơn 300 HTX với trên 171.000 thành viên và hàng ngàn hộ dân trong các tổ hợp tác, có liên kết sản xuất, tiêu thủ sản phẩm với HTX. 

Quỹ hỗ trợ phát triển HTX tỉnh Thừa Thiên Huế ra đời là một kênh hỗ trợ tín dụng ưu đãi quan trọng đối với khu vực kinh tế tập thể này, giúp các HTX phát triển sản xuất, kinh doanh, nâng cao năng suất chất lượng sản phẩm để tăng tính cạnh tranh trên thị trường, từ đó góp phần giải quyết việc làm cho thành viên và người dân, tăng thêm thu nhập, cải thiện đời sống. 


Quỳnh Nhi
Cùng chuyên mục