Sau "biến cố" Tổng Cty Sản xuất - Xuất nhập khẩu Bình Dương mục tiêu lãi hơn 300 tỷ đồng năm 2022

20/03/2023 08:13 GMT+7
Dù năm 2022 đã trôi qua, Tổng Công ty Sản xuất - Xuất nhập khẩu Bình Dương đặt mục tiêu lãi công ty mẹ giảm hơn 24% xuống 155,6 tỷ đồng, cổ tức dự kiến chia tỷ lệ 5%.

Ngày 17/03/2023, ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 của Tổng Công ty Sản xuất - Xuất nhập khẩu Bình Dương -CTCP (UPCoM: PRT) đã tiến hành thành công tại Bình Dương. Một số nội dung đáng chú ý đã được thông qua bao gồm kết quả hoạt động năm 2021 và chỉ tiêu kinh doanh cho năm 2022.

Năm 2021, Công ty ghi nhận 1.488,2 tỷ đồng doanh thu thuần và 264,3 tỷ đồng, lần lượt đạt 81% và 93% mục tiêu đề ra, trong đó lợi nhuận công mẹ ghi nhận 205,6 tỷ đồng, đạt 86% kế hoạch. Năm 2021, Đại hội thống nhất chi 10,3 tỷ đồng (5% LNST năm 2021) cho quỹ khen thưởng phúc lợi, chi 10,3 tỷ đồng (5% LNST) cho quỹ đầu tư phát triển; chi 150 tỷ đồng (tương ứng 5% mệnh giá cổ phiếu, tương đương 500 đồng/cp).

Tổng công ty SX - XNK Bình Dương đặt mục tiêu lãi hơn 300 tỷ đồng năm 2023 - Ảnh 1.

Kế hoạch kinh doanh của PRT

Bên cạnh đó, công ty cũng thông qua chi thù lao HĐQT, BKS, các tiểu ban thuộc HĐQT, người phụ trách quản trị công ty gần 2,6 tỷ đồng; dành 405 triệu đồng cho quỹ khen thưởng ban điều hành (Tổng Giám đốc, Phó tổng giám đốc, kế toán trưởng).

Năm 2022, Công ty thống nhất đặt mục tiêu, tổng doanh thu hợp nhất đạt 1.416,6 tỷ đồng, giảm nhẹ so với thực hiện năm trước; lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt 304,4 tỷ đồng, tăng 15% so với thực hiện năm 2021. Riêng công ty mẹ đặt mục tiêu lãi 155,6 tỷ đồng, giảm 24,3% so với năm trước đó.

Cổ tức dự kiến chia tỷ lệ 5% trên mệnh giá cổ phiếu. Về kế hoạch chi trả thù lao HĐQT và Ban kiểm soát, thư ký Công ty năm 2022 dự kiến 3% LNST năm 2022.

Cổ đông cũng thông qua việc chọn Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC - chi nhánh TP.HCM kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022.

PRT tiền thân là Xí nghiệp Sản xuất hàng cao su 3-2 Sông Bé, vốn được xem là 1 trong 3 trụ cột của thành phần kinh tế nhà nước tại tỉnh Bình Dương.

Công ty ra đời vào năm 1982, sau gần 20 năm hoạt động, PRT hiện có vốn điều lệ là 3.000 tỷ đồng, hoạt động trong nhiều lĩnh vực như khai thác đá, sản xuất vật liệu xây dựng, trồng và chế biến mủ cao su, logictis, sân golf… PRT được cổ phần hóa vào năm 2015, bắt đầu giao dịch cổ phiếu trên thị trường UPCoM từ ngày 7/5/2018.

An Vũ