Sau lùm xùm thuế nợ thuế, Nhà Thủ Đức báo lỗ ròng hơn 30 tỷ đồng trong năm 2020

07/02/2021 11:57 GMT+7
Theo giải trình của Nhà Thủ Đức, doanh thu hoạt động tài chính giảm là nguyên nhân kéo theo lợi nhuận sau thuế sụt giảm. Trong khi vào năm 2019, TDH ghi nhận lãi thanh lý đầu tư, chuyển nhượng vốn góp dự án Phú Mỹ - Vũng Tàu.

Công ty Cổ phần Phát triển Nhà Thủ Đức (Thuduc House, HOSE: TDH) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý IV/2020 với doanh thu thuần đạt 779 tỷ đồng, tăng 47% so với cùng kỳ năm ngoái. Giá vốn bán hàng tăng 30% lên 598 tỷ đồng dẫn đến lợi nhuận gộp đạt 181 tỷ đồng, gấp 3 lần quý IV/2019.

Chiếm phần lớn cơ cấu doanh thu của TDH là doanh thu bán hàng hóa và thành phẩm, còn lại là doanh thu bán hàng bất động sản, cung cấp dịch vụ và kinh doanh bất động sản đầu tư,..

Sau lùm xùm thuế nợ thuế, Nhà Thủ Đức báo lỗ ròng hơn 30 tỷ đồng trong năm 2020 - Ảnh 1.

Nhà Thủ Đức báo lỗ ròng hơn 30 tỷ đồng trong năm 2020

Trong kỳ, Doanh thu tài chính trong kỳ âm 54 tỷ đồng trong khi cùng kỳ năm trước lãi 154 tỷ đồng. Theo lý giải của doanh nghiệp, kỳ này không phát sinh lãi thanh lý các khoản đầu tư, chuyển nhượng góp vốn như cùng kỳ năm trước (cùng kỳ thoái vốn dự án Phú Mỹ - Vùng Tàu 147 tỷ đồng).

Một số chỉ tiêu khác như chi phí tài chính (30 tỷ đồng) và chi phí bán hàng (26 tỷ đồng) không biến động nhiều so với cùng kỳ. Chi phí quản lý doanh nghiệp giảm 64% xuống 17 tỷ đồng.

Chốt quý, lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt gần 26 tỷ đồng, giảm 72% cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ âm 27 tỷ đồng trong khi cùng kỳ năm trước lãi 90 tỷ đồng.

Lũy kế cả năm, doanh thu thuần của doanh nghiệp đạt 1.965 tỷ đồng, lãi sau thuế đạt 23 tỷ đồng, lần lượt giảm 50% và 87% so với năm 2019.

Lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ trong năm 2020 ghi nhận âm hơn 30 tỷ đồng, trong khi cả năm 2019 ghi nhận hơn 139 tỷ đồng. Đây cũng là năm đầu tiên kể từ năm 2004, Thuduc House báo lỗ trong một năm hoạt động.

Năm 2020, Thuduc House đặt kế hoạch doanh thu 2.736 tỷ đồng, lãi ròng 314,4 tỷ đồng. Với kết quả trên, kết thúc năm công ty hoàn thành 72% kế hoạch doanh thu và 7% kế hoạch lợi nhuận.

Sau lùm xùm thuế nợ thuế, Nhà Thủ Đức báo lỗ ròng hơn 30 tỷ đồng trong năm 2020 - Ảnh 3.

Nguồn: Báo cáo tài chính công ty

Tại thời điểm ngày 31/12/2020, tài sản của TDH tăng 34% so với đầu năm, lên mức 3.303 tỷ đồng, chủ yếu do các khoản phải thu ngắn hạn tăng mạnh từ 305 tỷ đồng lên 1.078 tỷ đồng, bao gồm phải thu từ hợp đồng hợp tác kinh doanh tại dự án 39 - 41 - 43 Võ Văn Kiệt (21 tỷ đồng) và hợp đồng với các cá nhân (299 tỷ đồng).

Hàng tồn kho chiếm 996 tỷ đồng, không biến động nhiều so với đầu kỳ. Trong đó, chiếm phần lớn là chi phí sản xuất kinh doanh dở dang tại một số dự án như: Centum Wealth (394 tỷ đồng), Aster Garden Towers (191 tỷ đồng) và Khu đô thị Long Hội - Long An (167 tỷ đồng);...

Nợ phải trả tăng nhẹ 7% so với đầu năm, lên mức 2.956 tỷ đồng, trong đó các khoản nợ ngắn hạn chiếm đến 74%.


Q.D
Cùng chuyên mục