Sau năm giảm mạnh, Cao su Phước Hòa đặt kế hoạch lãi riêng lẻ tăng 125%

25/03/2022 09:57 GMT+7
Kế hoạch công ty mẹ năm 2022 là doanh thu 2.252,79 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 743,86 tỷ đồng, lần lượt tăng 53% và 125%.

Theo báo cáo thường niên 2021, Cao su Phước Hòa (HoSE: PHR) đặt kế hoạch kinh doanh công ty mẹ năm nay với doanh thu 2.252,79 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 743,86 tỷ đồng, lần lượt tăng 53% và 125% so với năm trước. Chính sách cổ tức tối thiểu 40%. Công ty dự kiến sử dụng 209 tỷ đồng đầu tư trong năm 2022.

Năm ngoái, doanh thu thuần riêng lẻ đạt 1.463 tỷ đồng, tăng 38%. Lãi gộp 184 tỷ đồng, tăng 162%. Biên lợi nhuận gộp tăng từ 6,6% lên 12,57%. Song lợi nhuận khác giảm mạnh từ 959 tỷ đồng về 33 tỷ đồng. Do vậy, lợi nhuận sau thuế giảm 65% xuống 330 tỷ đồng.

Xét về kết quả hợp nhất, doanh thu thuần tăng 19% lên 1.945 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế giảm hơn nửa xuống 513 tỷ đồng. Nguyên nhân chính khiến lãi giảm là năm 2021 không còn phát sinh thu nhập khác từ bồi thường thực hiện dự án khu công nghiệp Nam Tân Uyên mở rộng giai đoạn II, khoản này tại cùng kỳ là 860 tỷ đồng.

Sau năm giảm mạnh, Cao su Phước Hòa đặt kế hoạch lãi riêng lẻ tăng 125% - Ảnh 1.

Ảnh: PHR

Về chiến lược phát triển trung và dài hạn, công ty sản xuất kinh doanh và đầu tư theo hướng tăng dần tỷ trọng hạ tầng khu công nghiệp – đô thị - dịch vụ; nông nghiệp công nghệ cao; giảm dần sự phụ thuộc các lĩnh vực không bền vững như thanh lý cao su, bồi thường do giao đất.

Trong lĩnh vực đầu tư hạ tầng, trên cơ sở quỹ đất hiện có, Cao su Phước Hòa sẽ trình Tập đoàn Cao su Việt Nam xin ý kiến chỉ đạo về việc chuyển đổi đất theo lộ trình từ đất cao su sang khu công nghiệp – đô thị - dịch vụ. Giai đoạn 2020 - 2025, công ty tập trung hoàn thiện hồ sơ pháp lý để triển khai mở rộng khu công nghiệp Tân Bình 1.055 ha (giai đoạn II); làm chủ đầu tư hai khu công nghiệp - đô thị - dịch vụ Hội Nghĩa (715 ha) và Bình Mỹ (1.002 ha); khu công nghiệp Tân Lập I (201,62 ha).

Công ty cho biết mục tiêu năm 2022, tỉnh Bình dương sẽ cho thuê và cho thuê lại đất từ 100 đến 150 ha; thu hút 1.200 -1.300 triệu USD vốn đầu tư nước ngoài và 1.100 – 1.200 tỷ vốn trong nước; đưa 100 – 120 dự án vào hoạt động.

Với mảng đầu tư nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, công ty tiếp tục liên doanh với các đối tác giàu kinh nghiệp để phát triển các dự án đã được phê duyệt chủ trương và tiến tới làm chủ đầu tư. Mục tiêu năm 2025, tổng quỹ đất phát triển nông nghiệp công nghệ cao đạt 2.185,3 ha.

Về sản xuất, kinh doanh cao su, công ty quy hoạch lại diện tích trồng cao su; phát triển giống cây năng suất cao, trữ lượng gỗ, khả năng chống chịu bệnh tốt… Hiệp hội các nước sản xuất cao su tự nhiên (ANRPC) dự báo triển vọng ngành cao su năm nay sẽ sáng, giá bán sẽ tiếp tục giữ ở mức cao. Triển vọng vài năm tới tương đối tốt, cao su thế giới có thể sẽ bước vào chu kỳ tăng giá mới do nguồn cung đang giảm dần. Đây là cơ hội cho xuất khẩu cao su Việt Nam có thể tiếp tục hưởng lợi về giá. 

Theo NDH