"Sếp" Vingroup được chi bao nhiêu tiền mỗi năm?

16/05/2021 11:08 GMT+7
Vingroup của tỷ phú Phạm Nhật Vượng dự kiến chi tối đa 22,5 tỷ đồng thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2021, trong điều kiện lợi nhuận sau thuế đạt kế hoạch 4.500 tỷ đồng

Tập đoàn Vingroup - CTCP (mã: VIC) của tỷ phú Phạm Nhật Vượng vừa công bố tài liệu Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên 2021 tiết lộ mức thu nhập của dàn lãnh đạo Tập đoàn.

Dàn lãnh đạo Vingroup của tỷ phú Phạm Nhật Vượng thù lao tối đa 22,5 tỷ đồng/năm

Theo đó, thù lao của hội đồng quản trị (HĐQT) năm 2020 là 12,4 tỷ đồng, tương đương 0,27% lợi nhuận sau thuế hợp nhất cả năm. Thù lao của Ban kiểm soát là 2,1 tỷ đồng, tương ứng 0,05% lãi sau thuế.

HĐQT của Vingroup hiện có 9 người gồm Chủ tịch Phạm Nhật Vượng, 5 Phó Chủ tịch và 3 ủy viên. Như vậy, mỗi thành viên HQQT có mức thù lao bình quân gần 1,38 tỷ đồng/năm (khoảng 114 triệu đồng/tháng).

Ban Kiểm soát Vingroup có 3 người, bình quân mỗi thành viên Ban Kiểm soát có mức thù lao 700 triệu đồng/năm hay 58 triệu đồng/tháng.

"Sếp" Vingroup được chi bao nhiêu tiền mỗi năm? - Ảnh 1.

Năm 2020, HĐQT của Vingroup hiện có 9 người gồm Chủ tịch Phạm Nhật Vượng, 5 Phó Chủ tịch và 3 ủy viên. Như vậy, mỗi thành viên HQQT có mức thù lao bình quân gần 1,38 tỷ đồng/năm (khoảng 114 triệu đồng/tháng).

Căn cứ kế hoạch kinh doanh dự kiến năm 2021, Ban lãnh đạo Vingroup đề nghị đại hội đồng cổ đông thông qua mức thù lao của HĐQT và Ban Kiểm soát tương đương với mức đã trình năm 2020.

Cụ thể, thù lao cho HĐQT tối đa bằng 0,4% lợi nhuận sau thuế năm 2021; Thù lao cho Ban Kiểm soát tối đa bằng 0,1% lợi nhuận sau thuế năm 2021.

Năm nay, Vingroup đặt mục tiêu lãi sau thuế khoảng 4.500 tỷ đồng. Nếu tập đoàn hoàn thành 100% mục tiêu kinh doanh và trích thù lao theo tỷ lệ tối đa, HĐQT và Ban Kiểm soát sẽ nhận tối đa 22,5 tỷ đồng. Trong đó, thù lao tối đa của HĐQT là 18 tỷ đồng và Ban Kiểm soát nhận 4,5 tỷ đồng.

Trên thực tế, việc chi trả thù lao cho các "Sếp" tại Vingroup của tỷ phú Phạm Nhật Vượng những năm gần đây đều thấp hơn nhiều so với con số dự kiến được thông qua tại các ĐHĐCĐ.

Đơn cử như năm 2020, Đại hội cổ đông thường niên năm này đã phê duyệt phương án thù lao cho HĐQT tối đa là 0,4% và cho BKS là 0,1% lợi nhuận sau thuế. Tuy nhiên, mức chi trả thực tế chỉ tương đương 0,27% và 0,05% lợi nhuận.

Năm 2019, Đại hội cổ đông cũng thông qua mức thù lao tối đa 0,4% và 0,1% lãi sau thuế cho HĐQT và BKS. Mức thực nhận của các thành viên HĐQT và Ban Kiểm soát năm này chỉ là 0,25% và 0,05%.

Doanh thu 170.000 tỷ đồng, chia cổ tức 12,5%

Cũng theo tài liệu ĐHĐCĐ năm 2021 vừa được Vingroup công bố, Tập đoàn của tỷ phú đặt kế hoạch 170.000 tỷ đồng doanh thu thuần (khoảng 7,4 tỷ USD), tăng 53% so với thực hiện 2020. Lợi nhuận sau thuế xấp xỉ năm 2020 ở mức 4.500 tỷ đồng.

Tập đoàn của tỷ phú Phạm Nhật Vượng cho biết, sẽ đẩy mạnh các hoạt động kinh doanh nhằm củng cố ba trụ cột chính: Công nghệ - Công nghiệp - Thương mại Dịch vụ, tạo thế "kiềng ba chân" vững chãi.

"Sếp" Vingroup được chi bao nhiêu tiền mỗi năm? - Ảnh 3.

Tập đoàn Vingroup của tỷ phú Phạm Nhật Vượng đặt kế hoạch 170.000 tỷ đồng doanh thu thuần (khoảng 7,4 tỷ USD), tăng 53% so với thực hiện 2020.

Vingroup dự kiến trình phương án chia cổ tức bằng cổ phiếu cho các cổ đông hiện hữu, tỷ lệ 12,5% (1.000 cổ phiếu được nhận cổ tức 125 cổ phiếu), tương đương phát hành 422.803.800 cổ phần. Thời gian thực hiện trong quý III và IV/2021.

Dự kiến sau khi phát hành thêm vốn điều lệ của Vingroup đạt 38.052 tỷ đồng. Cổ phiếu được phát hành thêm từ việc chia cổ tức bằng cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu không bị hạn chế quyền chuyển nhượng.

Thời gian phát hành do Chủ tịch Phạm Nhật Vượng quyết định, sau khi được Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận.

Tại báo cáo tài chính đã kiểm toán, toàn bộ số lợi nhuận sau thuế lũy kế chưa phân phối trên báo cáo riêng lẻ của Vingroup tính đến ngày 31/12/2020 là gần 6.189 tỷ đồng và trên báo cáo hợp nhất là gần 4.360 tỷ đồng.

Lần gần nhất Vingroup chia cổ tức là cho năm 2017, cũng là trả cổ tức bằng cổ phiếu tỷ lệ 1.000:210, tương ứng phát hành thêm gần 554 triệu cổ phiếu.

Trên thị trường chứng khoán, cổ phiếu VIC chốt phiên cuối tuần ở mức 125.300 đồng/cp, với mức giá này giá trị vốn hóa của Vingroup xấp xỉ 424 nghìn tỷ đồng, dẫn đầu thị trường.

H.Anh