“Siêu” Ban quản lý dự án Quảng Ngãi lại xin lùi thời gian hoàn thành 2 dự án kè

15/05/2024 11:10 GMT+7
Sau khi nêu ra những khó khăn và vướng mắc, BQL dự án các công trình giao thông Quảng Ngãi, đề nghị cấp thẩm quyền tỉnh cho lùi thời gian hoàn thành từ năm 2024, sang năm 2025, đối với 2 dự án Kè chống sạt lở kết hợp tạo quỹ đất bờ Bắc sông Trà Khúc, TP.Quảng Ngãi, với tổng vốn đầu tư 410 tỷ đồng.

Công trình, dự án nối đuôi lùi thời gian hoàn thành

Sáng 15/5, theo thông tin PV Etime thu thập, ông Ngô Văn Dụng, Giám đốc BQL dự án các công trình giao thông Quảng Ngãi, đã có văn bản gửi cấp thẩm quyền tỉnh, đề nghị cho lùi thời gian hoàn thành 2 dự án kè chống sạt lở kết hợp tạo quỹ đất bờ Bắc sông Trà Khúc, TP.Quảng Ngãi, do đơn vị này làm chủ đầu tư, với tổng vốn 410 tỷ đồng.

“Siêu” Ban quản lý dự án Quảng Ngãi lại xin lùi thời gian hoàn thành 2 dự án kè- Ảnh 1.

Dự án kè Bắc, đoạn Tịnh An - Tịnh Long. Ảnh: T.Quốc.

Như vậy tính đến thời điểm này, trong khoảng thời gian 1,5 tháng, đã có ít nhất 3 công trình và dự án, do BQL dự án các công trình giao thông Quảng Ngãi được giao làm chủ đầu tư, đã được "đệ đơn" xin lùi thời gian hoàn thành.

Cụ thể 2 dự án kè mà BQL dự án các công trình giao thông, xin lùi thời gian hoàn thành, gồm dự án Kè chống sạt lở kết hợp tạo quỹ đất bờ Bắc sông Trà Khúc (gọi tắt dự án kè), đoạn qua 2 xã Tịnh Long - Tịnh Khê và đoạn qua 2 xã Tịnh An - Tịnh Long, cùng nằm trên địa bàn TP.Quảng Ngãi.

Cùng với 2 dự án nêu trên, cũng trong tháng 4/2024 vừa qua, ông Ngô Văn Dụng, Giám đốc BQL dự án các công trình giao thông tỉnh, cũng đã đề nghị cấp thẩm quyền Quảng Ngãi, cho lùi thời gian hoàn thành công trình đập dâng Trà Khúc, với tổng vốn đầu tư 1.500 tỷ đồng.

Từ vướng….

Được biết dự án kè, đoạn đi qua địa bàn 2 xã Tịnh Long - Tịnh Khê, được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 1140/QĐ- UBND ngày 28/7/2023, với tổng mức đầu tư là 180 tỷ đồng, từ nguồn thu tiền sử dụng đất của tỉnh và nguồn vượt thu ngân sách tỉnh năm 2022, thời gian thực hiện dự án năm 2023-2024.

“Siêu” Ban quản lý dự án Quảng Ngãi lại xin lùi thời gian hoàn thành 2 dự án kè- Ảnh 2.

Dự án kè, đoạn Tịnh Long - Tịnh Khê. Ảnh: T.Quốc.

Năm 2024, dự án được cấp thẩm quyền Quảng Ngãi bố trí kế hoạch vốn là 132 tỷ đồng, từ nguồn thu tiền sử dụng đất (nhưng hiện vốn chưa được nhập vào hệ thống Tabmis, nên không thể thanh toán khối lượng hoàn thành, giải quyết khó khăn về kinh phí cho các nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công công trình).

Đến nay, mặt bằng đã bàn giao cho các nhà thầu thi công được 6,89/7,92ha, đạt 80,71% tổng diện tích mặt bằng hạng mục công trình kè; lũy kế giá trị thực hiện 50,24/126,01 tỷ đồng, đạt 39,9% giá trị hợp đồng.

Theo kế hoạch (đấu giá quyền sử dụng đất đã ban hành kèm theo Quyết định số 139/QĐ-UBND, ngày 31/01/202), đến tháng 6/2024, dự án phải hoàn thành công tác thu hồi đất, giao đất để triển khai thực hiện công tác đấu giá.

Tuy nhiên hiện nay, dự án này chưa được nhập Tabmis kế hoạch vốn năm 2024 ( do nguồn thu của tinh chưa có để nhập kế hoạch vốn), do đó không có nguồn vốn để giải ngân cho thi công và GPMB của dự án.

Bên cạnh đó, công tác GPMB dự án hiện đang gặp nhiều khó khăn, vướng mắc liên quan đến công tác xác định giá đất cụ thể tính tiền bồi thường (UBND thành phố chưa ban hành giá đất cụ thể cho dự án), dẫn đến tiến độ triển khai thực hiện dự án không đảm bảo theo kế hoạch đề ra.

….cho đến vướng

Đối với dự án kè, đoạn qua địa bàn 2 xã Tịnh An - Tịnh Long, TP.Quảng Ngãi, được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 1218/QĐ- UBND, ngày 16/8/2023, với tổng mức đầu tư là 230 tỷ đồng, từ nguồn thu tiền sử dụng đất của tỉnh và nguồn vượt thu ngân sách tỉnh năm 2021, 2022; thời gian thực hiện dự án năm 2023-2024.

“Siêu” Ban quản lý dự án Quảng Ngãi lại xin lùi thời gian hoàn thành 2 dự án kè- Ảnh 4.

BQL dự án các công trình giao thông. Ảnh: Công Hoàng.

Năm 2024, dự án được bố trí kế hoạch vốn là 165 tỷ đồng từ nguồn thu tiền sử dụng đất (nhiên hiện vốn chưa được nhập vào hệ thống Tabmis, nên không thể thanh toán khối lượng hoàn thành, giải quyết khó khăn về kinh phí cho các nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công công trình).

Tính đến thời điểm này, dự án đã bàn giao 95% mặt bằng cho nhà thầu thi công; lũy kế giá trị khối lượng hoàn thành 53/156,74 tỷ đồng, đạt 33,8% so với giá trị hợp đồng.

Theo kế hoạch (đấu giá quyền sử dụng đất ban hành, kèm theo Quyết định số 139/QĐ-UBND, ngày 31/01/2024) thì đến tháng 6/2024, phải hoàn thành công tác thu hồi đất, giao đất. Tuy nhiên hiện nay, các dự án này chưa được nhập Tabmis kế hoạch vốn năm 2024 (do tỉnh chưa có nguồn thu để nhập kế hoạch vốn), vì vậy cũng không có nguồn vốn để giải ngân cho thi công và GPMB của dự án.

“Siêu” Ban quản lý dự án Quảng Ngãi lại xin lùi thời gian hoàn thành 2 dự án kè- Ảnh 5.

Dự án kè, đoạn Tịnh An - Tịnh Long. Ảnh: T.Quốc.

Cũng như dự án kè nêu trên, công tác GPMB của dự án kè đoạn Tịnh An - Tịnh Long, hiện cũng đang gặp nhiều khó khăn do vướng mắc liên quan đến công tác xác định giá đất cụ thể tính tiền bồi thường (UBND TP.Quảng Ngãi chưa ban hành giá đất cụ thể cho dự án), dẫn đến tiến độ triển khai thực hiện dự án, không đảm bảo theo kế hoạch đề ra.

Công Hoàng
Cùng chuyên mục