Syngenta Việt Nam - Cty công nghệ nông nghiệp đầu tư vào các dự án xanh thông qua HSBC Việt Nam

03/08/2022 16:16 GMT+7
Syngenta Việt Nam - Cty công nghệ nông nghiệp đầu tư vào các dự án xanh thông qua HSBC Việt Nam
Syngenta Việt Nam, công ty hàng đầu trong lĩnh vực công nghệ nông nghiệp, vừa tham gia hành trình xanh cùng HSBC Việt Nam với khoản tiền gửi xanh. Giao dịch này đưa khoản tiền nhàn rỗi của Syngenta Việt Nam đầu tư vào các dự án cũng như doanh nghiệp xanh và bền vững.

Ngân hàng TNHH một thành viên HSBC (Việt Nam) (HSBC Việt Nam) cho biết, Syngenta Việt Nam, công ty hàng đầu trong lĩnh vực công nghệ nông nghiệp, vừa tham gia hành trình xanh cùng HSBC Việt Nam với khoản tiền gửi xanh đầu tiên của mình. Giao dịch này đưa khoản tiền nhàn rỗi của Syngenta Việt Nam đầu tư vào các dự án cũng như doanh nghiệp xanh và bền vững, phù hợp với chiến lược phát triển bền vững toàn cầu của tập đoàn.

Chương trình tiền gửi xanh của HSBC cũng là sản phẩm đầu tiên tại Việt Nam huy động nguồn vốn xanh từ các khách hàng doanh nghiệp của ngân hàng, để đầu tư vào các dự án và sáng kiến thân thiện với môi trường, đồng thời đảm bảo một mức lợi nhuận ổn định và được xác định trước.

Tiền gửi xanh được sử dụng cho các hoạt động tín dụng xanh tuân thủ theo Các Quy định Trái phiếu xanh của HSBC và bộ Nguyên tắc Tín dụng xanh, trong các lĩnh vực xanh đủ điều kiện (Năng lượng tái tạo, Sử dụng năng lượng hiệu quả, Tòa nhà xanh, Quản lý chất thải bền vững, Sử dụng đất bền vững, Vận tải sạch, Quản lý nguồn nước bền vững, Ứng phó với biến đổi khí hậu).

Doanh nghiệp có thể gửi tiền bằng cả đồng Việt Nam và đô la Mỹ, với kỳ hạn ít nhất ba tháng. Hàng quý, khách hàng sẽ nhận được các báo cáo với thông tin danh mục đầu tư liên quan đến việc ngân hàng sử dụng nguồn tiền gửi của họ như thế nào.

Syngenta Việt Nam, là công ty hàng đầu trong lĩnh vực nông dược và hạt giống tại Việt Nam.

QN