Tập Đoàn Hoa Sen báo lãi hơn 100 tỷ đồng, trữ tiền tăng mạnh

27/01/2024 07:38 GMT+7
Kết quả, Tập Đoàn Hoa Sen báo lãi 103,4 tỷ đồng so với mức lỗ 680 tỷ đồng kỳ 1 niên độ năm 2022-2023.

Tập Đoàn Hoa Sen (HSG) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất cho quý I niên độ 2023-2024 (từ 1/10/2023 đến 31/12/2023), nổi bật với doanh thu thuần đạt hơn 9.249 tỷ đồng, tăng 14,6% so với cùng kỳ niên độ trước.

Giá vốn bán hàng tăng chậm hơn 4,7% lên mức 8.123 tỷ đồng, đưa lợi nhuận gộp lên gần 950 tỷ đồng. Biên lãi gộp tăng mạnh từ 2% lên 10,5% so với cùng kỳ năm trước.

Doanh thu tài chính tăng 36,5% lên 43,7 tỷ đồng, trong khi chi phí tài chính giảm 56,4% so với cùng kỳ năm trước.

Chi phí bán hàng đạt 735 tỷ đồng, chi phí quản lý đạt 104,3 tỷ đồng, tăng lần lượt 10% và 5,2% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận khác giảm 52,3%, xuống 10,6 tỷ đồng.

Kết quả, Tập Đoàn Hoa Sen báo lãi 103,4 tỷ đồng so với mức lỗ 680 tỷ đồng kỳ 1 niên độ năm 2022-2023.

Tính đến ngày 31/12/2023, tổng tài sản của HSG đạt 18.798 tỷ đồng, tăng 8,2% so với đầu kỳ, trong đó, tài sản ngắn hạn đạt 12.957 tỷ đồng. Tiền và các khoản tương đương tiền gấp 2,8 lần lên 1.685,5 tỷ đồng. Hàng tồn kho tăng 5,2% lên 8.025 tỷ đồng.

Xây dựng cơ bản dở dang tăng nhẹ lên 537,4 tỷ đồng, trong đó phần lớn tại Dự án Khách sạn Yên Bái với 385,8 tỷ đồng.

Về nguồn vốn, nợ phải trả đạt 7.928 tỷ đồng, tăng 20,4%, trong đó gần như toàn bộ là nợ ngắn hạn với 7.911 tỷ đồng. Vay nợ ngắn hạn tăng 59,5% lên 4.684,4 tỷ đồng.

Liên quan đến HSG, mới đây ông Vũ Văn Thanh, phó Tổng giám đốc thường trực đăng ký bán ra 800.000 cổ phiếu HSG, giảm sở hữu từ 806.202 cổ phiếu (0,13% vốn điều lệ), về 6.202 cổ phiếu (0,001% vốn điều lệ), giao dịch dự kiến thực hiện từ ngày 29/1 đến ngày 27/2.

Trước đó, ông Trần Ngọc Chu, phó Chủ tịch HĐQT thường trực điều hành cho biết đăng ký bán ra 1,5 triệu cổ phiếu HSG để giảm sở hữu từ 1.781.147 cổ phiếu (0,29% vốn điều lệ), về 281.147 cổ phiếu (0,046% vốn điều lệ), giao dịch dự kiến thực hiện từ ngày 28/12/2023 đến ngày 26/1/2024.

Thêm nữa, từ ngày 14/9/2023 đến ngày 5/10/2023, ông Nguyễn Văn Chiến đã bán ra toàn bộ 10.726.794 cổ phiếu HSG, giảm sở hữu từ 1,74% vốn điều lệ, xuống còn 0% vốn điều lệ. Trong đó, phương thức giao dịch là giao dịch khớp lệnh và thỏa thuận.

Được biết, ông Lê Phước Vũ, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Hoa Sen là anh vợ của ông Nguyễn Văn Chiến.Bối cảnh lãnh đạo đồng loạt bán ra cổ phiếu HSG, thống kê từ ngày 26/10/2023 đến ngày 24/1/2024, cổ phiếu HSG đã tăng hơn 37,7%, từ 16.600 đồng/cổ phiếu, lên 22.850 đồng/cổ phiếu.

O.L
Cùng chuyên mục