Tập đoàn Sao Mai (ASM) lãi giảm hơn 70%, vay nợ vượt 10.100 tỷ đồng

01/11/2023 09:42 GMT+7
Trong quý III/2023, Tập đoàn Sao Mai (ASM) báo lãi 66,4 tỷ đồng, giảm tới 70,4% so với cùng kỳ năm ngoái.

CTCP Tập đoàn Sao Mai (ASM) vừa công bố BCTC hợp nhất quý III/2023 với doanh thu thuần đạt 2.874,5 tỷ đồng, giảm 14% so với cùng kỳ năm ngoái. Lợi nhuận gộp kỳ này giảm 31,3% xuống 304,6 tỷ đồng. Biên lãi gộp thu hẹp từ 13,3% xuống 10,6%.

Doanh thu tài chính giảm nhẹ xuống 55,9 tỷ đồng; chi phí tài chính tăng 37,5%, lên 167,8 tỷ đồng; chi phí bán hàng giảm 53,5% xuống 35,7 tỷ đồng; chi phí quản lý tăng 38% lên 72,5 tỷ đồng. Thu nhập khác kỳ này giảm mạnh 64,3% xuống 2,2 tỷ đồng.

Kết quả, Sao Mai báo lãi 66,4 tỷ đồng trong quý III/2023, giảm 70,4% so với cùng kỳ năm ngoái.

Tập đoàn Sao Mai (ASM) lãi giảm hơn 70% xuống 66,4 tỷ đồng, vay nợ vượt 10.100 tỷ đồng - Ảnh 1.

BCTC hợp nhất quý III/2023 của Sao Mai (ASM)

Công ty cho biết doanh thu giảm trong quý III chủ yếu do hoạt động kinh doanh bất động sản, hoạt động xuất khẩu cá tra giảm; chi phí tài chính tăng do nợ vay tăng thêm để thanh toán cho nhà thầu thi công nhà máy điện năng lượng mặt trời An Hảo giai đoạn 3,4.

Tính chung cả 9 tháng, Tập đoàn Sao Mai ghi nhận doanh thu đạt 9.197,8 tỷ đồng, giảm 13,1% so với cùng kỳ, lợi nhuận sau thuế ghi nhận lãi 257,62 tỷ đồng, giảm 71,3% so với cùng kỳ.

Về cơ cấu doanh thu, doanh thu cá xuất khẩu đạt 2.260,8 tỷ đồng, doanh thu thương mại đạt 2.168 tỷ đồng, doanh thu thức ăn cá đạt 3,927,5 tỷ đồng, doanh thu bất động sản đạt 79 tỷ đồng, doanh thu điện năng mặt trời đạt 582,5 tỷ đồng, doanh thu cung cấp dịch vụ 177,5 tỷ đồng...

Năm 2023, ASM lên kế hoạch đạt 15.250 tỷ đồng doanh thu, tăng 10,9% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế 545 tỷ đồng, giảm 43,4% so với thực hiện trong năm 2022. Như vậy, kết thúc 9 tháng đầu năm 2023, doanh nghiệp mới hoàn thành 47,3% so với kế hoạch lợi nhuận năm.

Tính tới 30/9/2023, tổng tài sản của Tập đoàn Sao Mai tăng nhẹ 1,7% so với đầu năm lên 19.414 tỷ đồng. Trữ tiền có hơn 1.950 tỷ đồng, tăng hơn 8% so với đầu năm. Hàng tồn kho ghi nhận 3.659,9 tỷ đồng (tăng 14,8% so với đầu năm), chiếm 18,85% tổng tài sản và các khoản mục khác.

Các khoản phải thu ngắn hạn ghi nhận 4.309,3 tỷ đồng, chiếm 22,2% tổng tài sản;

Về nguồn vốn, tổng nợ phải trả tăng 3% lên 11.577 tỷ đồng, trong đó phần lớn là nợ ngắn hạn với 7.297,5 tỷ đồng. Tổng nợ vay tăng hơn 3% lên hơn 10.125 tỷ đồng, chiếm 52,2% tổng nguồn vốn. Trong đó, nợ vay ngắn hạn là 5.864,5 tỷ đồng và nợ vay dài hạn là 4.260,7 tỷ đồng.


O.L
Cùng chuyên mục