Chân dung tân Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Sao Mai (ASM)

06/06/2023 11:48 GMT+7
ĐHĐCĐ thường niên 2023 của Tập đoàn Sao Mai đã thông qua bầu ông Lê Văn Thành giữ chức vụ HĐQT tại ASM. Ông Thành hiện giữ chức Phó Tổng Giám đốc ASM và là em trai của ông Lê Thanh Thuấn.

Sao Mai (ASM) không chia cổ tức năm 2022, huỷ phương án chào bán cổ phiếu

Theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2023, Công ty cổ phần Tập đoàn Sao Mai (HoSE: ASM) lên kế hoạch doanh thu thuần năm 2023 đạt 15.250 tỷ đồng, tổng lợi nhuận sau thuế đạt 545 tỷ đồng. Cổ tức năm 2023 dự kiến chia từ 5-10% bằng hình thức tiền mặt hoặc cổ phiếu.

Về cổ tức năm 2022, ASM thông qua kế hoạch không trả cổ tức, lợi nhuận được giữ lại để tái đầu tư và bổ sung vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh. Trước đó, tại ĐHĐCĐ thường niên 2022, Tập đoàn Sao Mai dự kiến cổ tức bằng tiền từ 20% đến 30%.

Đáng chú ý, Đại hội đã thông qua hủy phương án phát hành thêm cổ phiếu để tăng vốn điều lệ.

Chân dung tân Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Sao Mai (ASM) - Ảnh 1.

Công ty cổ phần Tập đoàn Sao Mai (HoSE: ASM) lên kế hoạch doanh thu thuần năm 2023 đạt 15.250 tỷ đồng, tổng lợi nhuận sau thuế đạt 545 tỷ đồng

Tại ĐHĐCĐ thường niên năm trước, Sao Mai đã thông phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu tỷ lệ 2:1, cổ đông sở hữu 2 cổ phiếu được quyền mua thêm 1 cổ phiếu mới với giá 12.000 đồng/cổ phiếu và dự kiến triển khai trong năm 2022.

Số tiền huy động dự kiến 2.019,2 tỷ đồng, Tập đoàn Sao Mai dự kiến dùng 1.615,8 tỷ đồng bổ sung vốn lưu động; 253,4 tỷ đồng đầu tư vốn vào CTCP Phát triển Du lịch An Giang; 80,5 tỷ đồng đầu tư vốn vào CTCP Du lịch An Giang; và 69,4 tỷ đồng đầu tư vốn vào CTCP Du lịch Đồng Tháp.

Sao Mai cho biết nguyên nhân huỷ do tình hình chứng khoán không thuận lợi. Công ty cũng đã ngừng thực hiện đầu tư các dự án được thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên 2022 và Công ty đã tìm được nguồn vốn từ các tổ chức tín dụng để bổ sung vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh.

Tập đoàn cũng đã thông qua miễn nhiệm 3 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019-2024 với bà Lê Thị Nguyệt Thu - Chủ tịch HĐQT, ông Lê Thanh Thuấn, ông Nguyễn Văn Phụng - thành viên HĐQT không điều hành.

Được biết, bà Lê Thị Thu Nguyệt là con gái ông Lê Thanh Thuấn, nguyên Tổng giám đốc tại ASM. 

Trước đó, vào tháng 3/2023, chồng bà Lê Thị Nguyệt Thu là ông Lê Nguyễn Hoàng Anh Duy được Sao Mai bổ nhiệm chức danh Phó Tổng giám đốc tại ASM.

Đại hội thông qua bầu ông Lê Văn Thành (SN 1964) vị trí Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Sao Mai. Ông Lê Văn Thành là em trai ông Lê Thanh Thuấn hiện đang nắm 973.846 cổ phiếu ASM, tương ứng tỷ lệ 0,29% vốn. 

Ông Lê Văn Thành giữ chức Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Sao Mai từ 1/1/2017 đến nay. Ngoài công tác tại ASM, ông Thành còn giữ chức vụ quản trị tại các công ty thành viên của Tập đoàn Sao Mai như thành viên HĐQT Công ty cổ phần Nhựt Hồng; thành viên HĐQT Công ty cổ phần đầu tư Tài chính và Truyền thông Quốc tế MIF.

Giá vốn và khoản vay dự án điện tăng vọt 'đánh bay' 73,5% lợi nhuận của Tập đoàn Sao Mai

Trong quý I/2023 Sao Mai ghi nhận doanh thu thuần 3.050 tỷ đồng, giảm 4,9% so với cùng kỳ năm ngoái.

Về cơ cấu doanh thu từ cá xuất khẩu giảm 6,7% xuống 827 tỷ đồng; doanh thu thức ăn cá tăng 2% lên 1.215,4 tỷ đồng; doanh thu bất động sản ghi nhận 31 tỷ đồng, giảm 72%; doanh thu thương mại 729 tỷ đồng, giảm 11%...

Giá vốn bán hàng giảm nhẹ xuống 2.670 tỷ đồng, lợi nhuận gộp ghi nhận gần 380 tỷ đồng, giảm 26% so với cùng kỳ năm 2022. Biên lợi nhuận gộp giảm từ 16% xuống 12,4%.

Doanh thu hoạt động tài chính của ASM giảm 71% xuống còn 29,5 tỷ đồng; trong khi chi phí tài chính tăng mạnh 82,4% lên 200,5 tỷ đồng. Công ty giải trình do đã vay thêm để trả đầu tư máy điện năng mặt trời An Hảo giai đoạn 3,4.

Chi phí bán hàng giảm 51% xuống 46 tỷ đồng; chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 19,6% lên 70,6 tỷ đồng.

Kết quả quý I/2023, Tập đoàn Sao Mai báo lãi gần 86 tỷ đồng, giảm tới 73,5% so với cùng kỳ năm 2022. Trong đó lợi nhuận công ty mẹ đạt 69,2 tỷ đồng, giảm 67% so với cùng kỳ năm trước.

Tổng tài sản của Sao Mai tại 31/3/2023 ghi nhận 19.443 tỷ đồng, tăng 2% so với đầu năm. Trong đó, tiền và tương đương tiền đạt 613 tỷ đồng, giảm 28%. Đầu tư tài chính ngắn hạn đạt 1.434 tỷ đồng, tăng 51%, trong đó chứng khoán kinh doanh giảm nhẹ xuống 7,1 tỷ đồng, dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh hơn 2 tỷ đồng, đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn 1.434,6 tỷ đồng (có 30 tỷ đồng đầu tư trái phiếu, phần còn lại là tiền gửi có kỳ hạn).

Hàng tồn kho đạt 3.118 tỷ đồng, không biến động, trong đó có 737 tỷ đồng hàng hóa bất động sản.

Chi phí xây dựng cơ bản dở dang đạt 1.138 tỷ đồng, giảm nhẹ, bao gồm chủ yếu là các dự án bất động sản như: khu đô thị Bình Long (401 tỷ đồng), khu dân cư Lam Sơn Sao Vàng (132 tỷ đồng), dự án mua đất Mỹ Thới (164 tỷ đồng), khu đô thị mới Sao Mai xã Minh Sơn và thị trấn Triệu Sơn, huyện Triệu Sơn (41 tỷ đồng)…

Nợ phải trả của ASM tại ngày 31/3/2023 đạt 11.517 tỷ đồng, tăng 2,4% so với đầu năm. Trong đó tổng nợ vay đạt 10.047 tỷ đồng, tăng 2,3%.


O.L