Tập đoàn Sao Mai (ASM): Quý I giá vốn và khoản vay dự án điện tăng vọt 'đánh bay' 73,5% lợi nhuận

04/05/2023 08:29 GMT+7
Quý I/2023, Tập đoàn Sao Mai (ASM) của đại gia Lê Thanh Thuấn báo lãi gần 86 tỷ đồng, giảm tới 73,5% so với cùng kỳ năm 2022. Trong đó lợi nhuận công ty mẹ đạt 69,2 tỷ đồng, giảm 67% so với cùng kỳ năm trước.

Công ty CP Tập đoàn Sao Mai (HoSE: ASM) vừa công bố tình hình kinh doanh quý I/2023. Doanh thu thuần trong kỳ ghi nhận 3.050 tỷ đồng, giảm 4,9% so với cùng kỳ năm ngoái.

Về cơ cấu doanh thu từ cá xuất khẩu giảm 6,7% xuống 827 tỷ đồng; doanh thu thức ăn cá tăng 2% lên 1.215,4 tỷ đồng; doanh thu bất động sản ghi nhận 31 tỷ đồng, giảm 72%; doanh thu thương mại 729 tỷ đồng, giảm 11%...

Giá vốn bán hàng giảm nhẹ xuống 2.670 tỷ đồng, lợi nhuận gộp ghi nhận gần 380 tỷ đồng, giảm 26% so với cùng kỳ năm 2022. Biên lợi nhuận gộp giảm từ 16% xuống 12,4%.

Doanh thu hoạt động tài chính của ASM giảm 71% xuống còn 29,5 tỷ đồng; trong khi chi phí tài chính tăng mạnh 82,4% lên 200,5 tỷ đồng. Công ty giải trình do đã vay thêm để trả đầu tư máy điện năng mặt trời An Hảo giai đoạn 3,4.

Chi phí bán hàng giảm 51% xuống 46 tỷ đồng; chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 19,6% lên 70,6 tỷ đồng.

Kết quả quý I/2023, Tập đoàn Sao Mai báo lãi gần 86 tỷ đồng, giảm tới 73,5% so với cùng kỳ năm 2022. Trong đó lợi nhuận công ty mẹ đạt 69,2 tỷ đồng, giảm 67% so với cùng kỳ năm trước.

Tập đoàn Sao Mai (ASM) làm ăn không mấy tươi sáng trong quý I/2023, lãi giảm 73,5% xuống 86 tỷ đồng - Ảnh 1.

Báo cáo hợp nhất quý I/2023 của ASM

Năm 2023, ASM lên kế hoạch doanh thu 15.250 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 545 tỷ đồng. Như vậy, hết quý I/2023, công ty mới hoàn 16% mục tiêu lợi nhuận năm.

Tổng tài sản của Sao Mai tại 31/3/2023 ghi nhận 19.443 tỷ đồng, tăng 2% so với đầu năm. Trong đó, tiền và tương đương tiền đạt 613 tỷ đồng, giảm 28%. Đầu tư tài chính ngắn hạn đạt 1.434 tỷ đồng, tăng 51%, trong đó chứng khoán kinh doanh giảm nhẹ xuống 7,1 tỷ đồng, dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh hơn 2 tỷ đồng, đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn 1.434,6 tỷ đồng (có 30 tỷ đồng đầu tư trái phiếu, phần còn lại là tiền gửi có kỳ hạn).

Hàng tồn kho đạt 3.118 tỷ đồng, không biến động, trong đó có 737 tỷ đồng hàng hóa bất động sản.

Chi phí xây dựng cơ bản dở dang đạt 1.138 tỷ đồng, giảm nhẹ, bao gồm chủ yếu là các dự án bất động sản như: khu đô thị Bình Long (401 tỷ đồng), khu dân cư Lam Sơn Sao Vàng (132 tỷ đồng), dự án mua đất Mỹ Thới (164 tỷ đồng), khu đô thị mới Sao Mai xã Minh Sơn và thị trấn Triệu Sơn, huyện Triệu Sơn (41 tỷ đồng)…

Nợ phải trả của ASM tại ngày 31/3/2023 đạt 11.517 tỷ đồng, tăng 2,4% so với đầu năm. Trong đó tổng nợ vay đạt 10.047 tỷ đồng, tăng 2,3%.


O.L