Tasco (HUT) báo lãi lũy kế 9 tháng tăng gần gấp 3 cùng kì

04/11/2022 13:23 GMT+7
Công ty Cổ phần Tasco (HNX: HUT) vừa công bố BCTC hợp nhất quý III/2022, lũy kế 9 tháng ghi nhận lợi nhuận sau thuế hơn 111 tỷ đồng, tăng 176% so với cùng kỳ, tuy nhiên với mục tiêu doanh thu 11.400 tỷ đồng, công ty này mới chỉ hoàn thành 7% chỉ tiêu năm.

Công ty Cổ phần Tasco (HNX: HUT) vừa công bố BCTC hợp nhất quý III/2022 với doanh thu thuần 303,5 tỷ đồng, tăng 87,4% so với cùng kỳ và lợi nhuận gộp tăng 41,7%, lên gần 121,6 tỷ đồng.

Cụ thể, doanh thu hoạt động tài chính tăng lên gần 45 tỷ đồng. Đồng thời chi phí tài chính tăng 17,4%, lên gần 76,6 tỷ đồng, trong đó chủ yếu bao gồm hơn 76 tỷ đồng chi phí lãi vay. Chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 61% lên gần 65,7 tỷ đồng; chi phí bán hàng tăng 2% lên gần 5 tỷ đồng. Kết quả quý III, HUT báo lãi 9,5 tỷ đồng, giảm 72% so với cùng kì năm trước.

Lũy kế 9 tháng năm 2022, Tasco ghi nhận doanh thu tăng 21,9% lên 763 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế hơn 111 tỷ đồng, tăng 176% so với cùng kỳ.

Tasco (HUT) báo lãi lũy kế 9 tháng tăng gần gấp 3 cùng kì, nhưng doanh thu chỉ đạt 7% chỉ tiêu năm - Ảnh 1.

Công ty Cổ phần Tasco (HNX: HUT) vừa công bố BCTC hợp nhất quý III/2022

Năm 2022, HUT đặt mục tiêu doanh thu 11.400 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 250 tỷ đồng. Sau 9 tháng, HUT thực hiện đạt 7% doanh thu và  45% chỉ tiêu lợi nhuận năm 2022.

Tính tới hết quý III/2022, tổng tài sản của HUT tăng 7% lên 11.598 tỷ đồng. Tài sản ngắn hạn tăng 44% lên 3.300 tỷ đồng trong đó: Các khoản phải thu ngắn hạn là 2.326 tỷ đồng tương đương 165%, hàng tồn kho tăng 41% lên gần 110 tỷ đồng, tài sản dài hạn giảm 3% còn 8.297 tỷ đồng, trong đó tài sản cố định là 5.901 tỷ đồng

Trong kỳ, tiền và các khoản tiền tương đương tiền tăng 22% ở mức 784 tỷ đồng trong đó tiền mặt là 1,8 tỷ đồng, tiền gửi ngân hàng tăng  94% lên 782 tỷ đồng, các khoản tương đương tiền giảm xuống chỉ còn 2,3 triệu đồng; phải thu ngắn hạn của khách hàng là 423,8 tỷ đồng.

Về nguồn vốn, nợ phải trả tăng 9% lên 7.667 tỷ đồng, trong đó:

- Nợ ngắn hạn là 2.150 tỷ đồng tăng 73%: phải trả người bán ngắn hạn là 386 tỷ đồng giảm 31%, vay và nợ thuê tài chính còn 262 tỷ đồng tương đương giảm 15%. Các khoản phải trả ngắn hạn khác lại tăng cao 248% tương đương 1.032 tỷ đồng.

 - Nợ dài hạn giảm 3% còn 5.517 tỷ đồng, trong đó vay và nợ thuê tài chính dài hạn giảm 7% còn gần 263 tỷ đồng, phải trả dài hạn khác tăng lên mức 84,6 tỷ đồng.

- Vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp tăng 3% đạt mức 3.930 tỷ đồng.

Hết phiên sáng 04/11/2022 cổ phiếu HUT đang giao dịch ở mức 15.400đ/cp giảm 8,33% so với phiên trước.

T.Hương