Thái Nguyên: Thành lập cụm công nghiệp Hạnh Phúc – Xuân Phương hơn 790 tỷ đồng

07/08/2021 14:00 GMT+7
UBND tỉnh Thái Nguyên vừa có quyết định thành lập cụm công nghiệp Hạnh Phúc – Xuân Phương tại huyện Phú Bình với quy mô 74,8ha và tổng vốn đầu tư hơn 790 tỷ đồng.

Dự án cụm công nghiệp Hạnh Phúc – Xuân Phương có tổng vốn đầu tư gần 793 tỷ đồng. Trong đó, vốn chủ sở hữu là 130 tỷ đồng, vốn huy động hợp pháp là 662,987 tỷ đồng.

Chủ đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật là Công ty cổ phần Đầu tư Lê Premium.

Theo kế hoạch, cụm công nghiệp Hạnh Phúc – Xuân Phương sẽ bắt đầu xây dựng hạ tầng kỹ thuật từ 2021 đến hết năm 2023. Thời gian hoạt động là 50 năm.

Thái Nguyên thành lập cụm công nghiệp với tổng mức đầu tư hơn 790 tỷ đồng tại huyện Phú Bình - Ảnh 1.

Khu công nghiệp Điềm Thuỵ, huyện Phú Bình (Ảnh: Hà Thanh)

Cụm công nghiệp Hạnh Phúc – Xuân Phương được thành lập nhằm thu hút các doanh nghiệp đầu tư trong lĩnh vực công nghệ chế tạo, linh kiện điện tử, công nghiệp hỗ trợ, may mặc và các ngành nghề công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp khác phù hợp với quy hoạch của địa phương.

UBND tỉnh Thái Nguyên yêu cầu Công ty cổ phần Đầu tư Lê Premium lập, phê duyệt và triển khai dự án trên cơ sở tuân thủ theo đúng quy định của pháp luật hiện hành về quy hoạch, đầu tư, đất đai, môi trường, xây dựng và các quy định của pháp luật có liên quan.

Bên cạnh đó, Công ty cổ phần Đầu tư Lê Premium cần chủ động phối hợp với các sở, ngành, địa phương liên quan để được hướng dẫn thực hiện các thủ tục về lĩnh vực quản lý chuyên ngành theo quy định của pháp luật.

Hà Thanh