Thêm 78 doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn tại Quảng Nam

25/11/2020 18:51 GMT+7
Từ đầu năm 2020 đến nay, tỉnh Quảng Nam đã thu hút thêm 78 doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn.

Sở NN&PTNT tỉnh Quảng Nam cho biết, từ đầu năm 2020 đến nay, tỉnh Quảng Nam đã thu hút thêm 78 doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực này. Trong đó, có 9 dự án thuê dịch vụ môi trường rừng để trồng sâm Ngọc Linh; 2 dự án nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao; 7 dự án sản xuất và cung ứng giống nông - lâm - thủy sản; 23 dự án chế biến nông - lâm - thủy sản...

Quảng Nam: Thêm 78 doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn - Ảnh 1.

Từ đầu năm 2020 đến nay, tỉnh Quảng Nam đã thu hút thêm 78 doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn.

Ngoài ra, có 20 dự án phát triển chăn nuôi tập trung; 2 dự án xây dựng cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm tập trung; 2 dự án đầu tư dịch vụ công và kết cấu hạ tầng nông nghiệp; 8 dự án đầu tư sản xuất và chế biến các sản phẩm rau, quả, nấm; 4 dự án chế tạo thiết bị linh kiện, máy nông nghiệp, sản xuất các sản phẩm phụ trợ; 1 dự án trồng rừng gỗ lớn.

Theo đánh giá của Sở NNPTNT Quảng Nam, có được kết quả này là nhờ các ngành, các cấp đã nỗ lực triển khai thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp nên việc thu hút doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp – nông thôn của tỉnh có bước chuyển biến tích cực...

Đ.Nghĩa