Thép Pomina (POM) nói gì khi hoạt động kinh doanh chuyển từ lãi sang lỗ hơn 23 tỷ sau soát xét?

15/09/2022 10:14 GMT+7
Công ty CP Thép Pomina (HoSE: POM) vừa có giải trình về việc chuyển từ lãi sang lỗ sau soát xét và đơn vị kiểm toán có ý kiến.

Tại báo cáo riêng công ty mẹ, lợi nhuận của Pomina giảm tới 82,8% từ hơn 5 tỷ xuống còn 868 triệu đồng. Trong khi đó, tại báo cáo hợp nhất, báo cáo công ty công bố lãi 8,1 tỷ đồng, nhưng sau soát xét lỗ hơn 23 tỷ đồng.

Theo giải trình của Công ty, công ty thua lỗ sau soát xét do phân bổ thêm chi phí trả trước chờ phân bổ. Đồng thời, công ty con trong nhóm Pomina phải lập thêm dự phòng giảm giá hàng tồn kho khi sắt thép liên tục giảm.

Còn đối với ý kiến của đơn vị kiểm toán, POM có 10.727 tỷ đồng nợ ngắn hạn, hầu hết là nợ vay tài chính với 7.728 tỷ đồng, trong khi tài sản ngắn hạn ở mức 9.719,1 tỷ đồng. Ngoài ra đơn vị kiểm toán cũng cho biết Pomina chưa thanh toán các khoản vay đã đến hạn cho đến ngày lập BCTC hợp nhất giữa niên độ.

Theo Pomina, nợ ngắn hạn vượt tài sản ngắn hạn trên báo cáo riêng 726 tỷ và báo cáo hợp nhất 1.008 tỷ do công ty đã dùng vốn ngắn hạn cho dự án lò cao khi nguồn vốn cho dự án không đủ.

Tính tới cuối quý II/2022, tổng nợ vay nợ ngắn hạn và dài hạn của Thép Pomina là 8.638 tỷ đồng, tăng 1.724 tỷ đồng (tương đương 25%) so với thời điểm đầu năm và gấp gấp 2,3 lần vốn chủ sở hữu. Trong đó, vay nợ ngắn hạn là 7.728 tỷ đồng. Tổng nợ phải trả của Thép Pomina là 12.610 tỷ đồng, chiếm 77,4% tổng tài sản.

Nợ vay của Thép Pomina bắt đầu phình to từ năm 2018, khi Công ty định hướng đầu tư 3 dự án có tổng vốn 170 triệu USD gồm Dự án Lò cao 800 nghìn tấn/năm (65 triệu USD), Dự án Mạ màu 600 nghìn tấn/năm (60 triệu USD) và Dự án Cán 500 nghìn tấn/năm (50 triệu USD). Trong đó, Dự án Mạ màu đưa vào hoạt động vào giữa năm 2019; Dự án Lò cao xây dựng năm 2019 nhưng do ảnh hưởng của Covid-19 nên dài đến tháng 2/2021 mới đi vào hoạt động.

Trước áp lực từ nợ vay, Công ty cho biết sẽ tiếp tục thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ 2021 phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ thêm 700 tỷ đồng. Ngoài ra, ngày 9/8, HĐQT Thép Pomina đã thông qua Nghị quyết thực hiện quan hệ vay vốn, bảo lãnh và mở L/C tại Ngân hàng BIDV theo hạn mức tín dụng ngắn hạn 700 tỷ đồng để bổ sung vốn lưu động cho hoạt động kinh doanh.


An Vũ