Thừa Thiên Huế sẽ có khu trung tâm tiếp vận hàng hóa và thương mại dịch vụ đầu mối 133ha

22/02/2023 12:13 GMT+7
Phân khu xây dựng Khu trung tâm tiếp vận hàng hóa và thương mại dịch vụ đầu mối được tỉnh Thừa Thiên Huế quy hoạch tại xã Lộc Tiến, huyện Phú Lộc với diện tích khoảng 133,07 ha.

 HĐND tỉnh Thừa Thiên Huế vừa thống nhất thông qua quy hoạch phân khu xây dựng Khu trung tâm tiếp vận hàng hóa và thương mại dịch vụ đầu mối tại huyện Phú Lộc.

Theo đó, phân khu xây dựng Khu trung tâm tiếp vận hàng hóa và thương mại dịch vụ đầu mối nằm ở địa phận xã Lộc Tiến, huyện Phú Lộc, thuộc Khu kinh tế Chân Mây- Lăng Cô, với diện tích khoảng 133,07 ha.

Thừa Thiên Huế sẽ có khu trung tâm tiếp vận hàng hóa và thương mại dịch vụ đầu mối 133ha  - Ảnh 1.

Khu kinh tế Chân Mây- Lăng Cô, tỉnh Thừa Thiên Huế.

Đây là khu vực phát triển trung tâm tiếp vận và thương mại dịch vụ đầu mối, trung tâm tiếp nhận và vận tải hàng hóa tổng hợp liên vùng, tổng kho hàng hóa, nơi lưu giữ hàng hóa trung chuyển từ cảng Chân Mây đến cảng khác và ngược lại.

Phân khu xây dựng khu trung tâm tiếp vận hàng hóa và thương mại dịch vụ đầu mối này gồm 3 phân khu chức năng. Phân khu số 1 có diện tích khoảng 27,66 ha, là khu trung tâm thương mại dịch vụ đầu mối bao gồm các khu chức năng chính: Khu điều hành trung tâm, sân bãi, bến xe khách, cây xanh...

Phân khu số 2 có diện tích khoảng 51,26 ha, là khu trung tâm tiếp vận hàng hóa, thương mại dịch vụ. Phân khu này bao gồm các khu chức năng chính: Khu dịch vụ logistics, khu hành chính, cơ quan, các công trình đầu mối kỹ thuật, khu cây xanh - mặt nước...

Phân khu số 3 có diện tích khoảng 54,15 ha, là khu trung tâm tiếp vận hàng hóa, thương mại dịch vụ. Phân khu này bao gồm các khu chức năng chính: Khu đầu mối tổ chức vận tải, kiểm soát hàng hóa, khu dịch vụ logistics, cơ quan, dịch vụ thương mại, các công trình đầu mối kỹ thuật, khu cây xanh - mặt nước...

Quy hoạch phân khu xây dựng khu trung tâm tiếp vận hàng hóa và thương mại dịch vụ đầu mối này là cơ sở pháp lý cho việc lập các dự án đầu tư xây dựng, lập quy hoạch chi tiết và quản lý xây dựng theo quy hoạch.


Trần Hòe