Thực phẩm Sao Ta báo lãi ròng 6 tháng đầu năm đạt 82 tỷ đồng, tăng 58% so với cùng kỳ

20/07/2021 09:11 GMT+7
CTCP Thực phẩm Sao Ta (HOSE: FMC) vừa công bố báo cáo tài chính quý II/2021 với doanh thu thuần đạt 1.160 tỷ đồng, tăng 33% so với cùng kỳ. Lãi ròng 82 tỷ đồng, tăng 58%

Trong kỳ, doanh thu tài chính tăng 13% lên 13 tỷ đồng. Chi phí tài chính và chi phí quản lý doanh nghiệp lần lượt tăng 4% và 20%, trong khi đó, chi phí bán hàng giảm 21% về 7 tỷ đồng.

Kết thúc quý II/2021, FMC báo lãi trước thuế 81 tỷ đồng, tăng 49% so với quý II/2020, lợi nhuận sau thuế 81 tỷ đồng, tăng 51%

Lũy kế 6 tháng đầu năm 2021, FMC ghi nhận doanh thu thuần đạt 2.129 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 113 tỷ đồng, lần lượt tăng 34% và 23% so với cùng kỳ năm 2020.

Được biết, năm 2021 Sao Ta đặt kế hoạch doanh thu 4.650 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 250 tỷ đồng, với kết quả kinh doanh trên, FMC đã thực hiện được 46% kế hoạch doanh thu và 45% chỉ tiêu lợi nhuận.

Thực phẩm Sao Ta báo lãi ròng 6 tháng đầu năm đạt 82 tỷ đồng, tăng 58% so với cùng kỳ - Ảnh 1.

Nguồn: Báo cáo tài chính doanh nghiệp

Tính tại ngày 30/6/2021, tổng tài sản FMC có hơn 2.523 tỷ đồng, tăng 750 tỷ đồng so với đầu năm. Trong đó, các khoản tiền gửi tại các ngân hàng thương mại có kỳ hạn gốc từ 1 đến 3 tháng hưởng lãi suất từ 3.1% đến 4%/năm là hơn 534 tỷ đồng.

Hàng tồn kho tăng từ 608 tỷ đồng lên 972 tỷ đồng, chiếm chủ yếu là thành phẩm và hàng gửi đi bán. FCM có 82 tỷ đồng chi phí xây dựng cơ bản dở dang, trong đó Dự án nhà máy Thủy sản Sao Ta 18 tỷ đồng, Dự án nhà máy Thủy sản Tam An 62 tỷ đồng..

Nợ phải trả cũng tăng thêm 400 tỷ đồng, lên ngưỡng 1.042 tỷ đồng so với đầu năm. Vay ngắn hạn hơn 854 tỷ đồng.

 

Quang Dân