Thực phẩm Sao Ta (FMC) báo lãi cao nhất kể từ quý II/2022

19/10/2023 19:02 GMT+7
Công ty Cổ phần Thực phẩm Sao Ta (HoSE: FMC) mới công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý III và luỹ kế 9 tháng đầu năm 2023.

Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý III/2023, Thực phẩm Sao Ta ghi nhận doanh thu thuần tăng nhẹ 2% so với cùng kỳ năm trước, lên 1.793 tỷ đồng. Nhưng giá vốn lại tăng từ 1.561 tỷ lên hơn 1.609 tỷ đồng (chiếm tới 90% doanh thu) nên lợi nhuận gộp doanh nghiệp giảm 4%, xuống 184 tỷ đồng. Biên lợi nhuận gộp giảm từ 10,9% xuống 10,3%.

Trong kỳ, doanh thu hoạt động tài chính tăng nhẹ lên 21 tỷ đồng. Đi kèm với đó là chi phí tài chính tăng "đột biến", từ hơn 13,1 tỷ lên gần 31,7 tỷ đồng, tăng tới 142% so với cùng kỳ năm trước (trong đó, chi phí lãi vay tăng từ 5,2 tỷ lên hơn 10,5 tỷ đồng). Ngược lại, tổng chi phí trong kỳ ghi nhận giảm 25,7% (bao gồm cả chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp).

Cuối cùng, Thực phẩm Sao Ta ghi nhận lợi nhuận sau thuế trong quý đạt gần 89,3 tỷ đồng, tăng 12% so với cùng kỳ - đây là mức lợi nhuận cao nhất kể từ quý II/2022 tới nay.

Thực phẩm Sao Ta (FMC) báo lãi cao nhất kể từ quý II/2022 - Ảnh 1.

Lợi nhuận sau thuế các quý từ đầu năm 2022 tới nay

Luỹ kế 9 tháng đầu năm, Thực phẩm Sao Ta ghi nhận đạt 3.835 tỷ đồng doanh thu, giảm 15% so với 9 tháng đầu năm trước và lợi nhuận sau thuế 213 tỷ đồng, giảm 13%. So với kế hoạch kinh doanh mà FMC đã đề ra thì Công ty đã thực hiện được 65% kế hoạch doanh thu (dự kiến đạt 5.900 tỷ đồng) và 54% kế hoạch lợi nhuận năm (dự kiến đạt 400 tỷ đồng).

Tại thời điểm ngày 30/9/2023, tổng tài sản của Thực phẩm Sao Ta đạt 3.594 tỷ đồng, tăng hơn 20% so với hồi đầu năm. Trong đó, Công ty có hơn 56,4 tỷ đồng tiền và tương đương tiền; 288,6 tỷ đồng đầu tư tài chính ngắn hạn. Khoản phải thu ngắn hạn của khách hàng với 661,7 tỷ đồng, gấp 2,7 lần so với đầu năm.

Nợ phải trả của Công ty còn gần 1.450 tỷ đồng, tăng 66%. Phần lớn nợ đến từ 1.152 tỷ đồng là nợ ngắn hạn, gấp 2,2 lần đầu năm.

Trên thị trường chứng khoán, đóng cửa phiên giao dịch ngày 19/10, giá cổ phiếu FMC hiện vẫn đang đứng ở mức tham chiếu 47.500 đồng/cổ phiếu.


Phương Thảo
Cùng chuyên mục