Thực phẩm Sao Ta (FMC) báo lãi ròng quý I/2022 tăng 37%

21/04/2022 15:10 GMT+7
Kết quả, FMC báo lãi ròng gần 42,2 tỷ đồng, tăng 37%. trong đó, hơn 40 tỷ đồng thuộc về cổ đông của công ty mẹ.

Trong quý đầu năm, nguyên liệu mua đạt 6,035 tấn, thành phẩm chế biến hơn 5,705 tấn và sản lượng tiêu thụ gần 5,189 tấn (tăng 22%).

Trong quý I/2022 với doanh thu thuần đạt 1.327 tỷ đồng, tăng 37% so với cùng kỳ 2021.  Trong đó, doanh thu mảng bán thủy sản chiếm 97%, còn lại là doanh thu từ bán hàng nông sản.

Nhờ giá vốn tăng nhẹ hơn giúp lãi gộp của doanh nghiệp chuyên sản xuất tôm này tăng 57%, lên hơn 117 tỷ đồng. Doanh thu hoạt động tài chính cũng tăng 84%, đạt hơn 16 tỷ đồng nhờ lãi chênh lệch tỷ giá. Biên lợi nhuận gộp tăng từ 7,6% lên 8,8%.

Doanh thu tài chính tăng gấp đôi lên 16 tỷ đồng. Chi phí tài chính và chi phí quản lý doanh nghiệp thay đổi không nhiều. Tuy nhiên, song song với việc tăng doanh thu, chi phí bán hàng cũng tăng lên gần 70 tỷ đồng, gấp 2,5 lần so với cùng kỳ.

Thực phẩm Sao Ta (FMC) báo lãi ròng quý I/2022 tăng 37% - Ảnh 1.

Nguồn: Báo cáo tài chính quý I/2022 của Sao Ta

Kết quả, FMC báo lãi ròng gần 42,2 tỷ đồng, tăng 37%. trong đó, hơn 40 tỷ đồng thuộc về cổ đông của công ty mẹ.

Năm nay, Sao Ta đặt mục tiêu tổng doanh thu hợp nhất 5.290 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 320 tỷ đồng. Doanh nghiệp đã hoàn thành 23% kế hoạch doanh thu và chỉ 14% kế hoạch lợi nhuận của cả năm. Như vậy, để hoàn thành mục tiêu đặt ra, Sao Ta cần đẩy mạnh tăng trưởng lợi nhuận trong các quý còn lại.

Tại thời điểm 31/03/2022, tổng tài sản của FMC ghi nhận hơn 2,785 tỷ đồng, tăng nhẹ so với hồi đầu năm.

Ngược lại, hàng tồn kho cũng giảm 9%, xuống còn 857 tỷ đồng. Trong đó, thành phẩm giảm 23%, xuống còn 509 tỷ đồng và chi phí sản xuất kinh doanh dở dang gần 96 tỷ đồng (đầu năm không ghi nhận khoản này).

Nguồn vốn của Sao Ta bao gồm 30% nợ phải trả trong đó phần lớn nợ là vay ngoại tế ngắn hạn từ các ngân hàng. Tổng trị giá khoản vay này là gần 568 tỷ đồng. Tổng trị giá vốn chủ sở hữu cuối kỳ là 1.968 tỷ đồng, lãi lũy kế 539 tỷ đồng.

Trên thị trường, đóng cửa phiên ngày 21/2, cổ phiếu FMC đứng ở mức 71.100 đồng/cổ phiếu.


A.Vũ