Thuỷ điện Miền Nam (SHP): Mục tiêu lãi ròng 174,8 tỷ đồng, tăng trưởng 176% nhưng khả năng sẽ vượt xa kế hoạch

28/11/2021 16:36 GMT+7
Đại hội đồng cổ đông của Công ty CP Thuỷ điện Miền Nam (Mã CK: SHP) đã thông qua kế hoạch lợi nhuận trước thuế năm 2021 đạt 184 tỷ đồng, gấp 2,8 lần so với kết quả thực hiện năm 2020. Kế hoạch này xây dựng trên cơ sở sản lượng điện sản xuất năm 2021 gấp 1,3 lần năm 2020.

Công ty CP Thuỷ điện Miền Nam (HoSE: SHP) đã công bố Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021. Theo đó, ngày 25/11/2021 SHP đã tiến hành thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021. Các nội dung trình tại Đại hội đều được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Chốt phương án cổ tức năm 2020 tỷ lệ 13% trong đó 8% bằng cổ phiếu

Theo đó, năm 2020, Đại hội đồng cổ đông thống nhất phương án chia cổ tức 13% trong đó 5% bằng tiền và 8% bẳng cổ phiếu.

Công ty dự kiến phát hành 7.496.816 cổ phiếu SHP với loại cổ phiếu phổ thông, không hạn chế chuyển nhượng nhằm trả cổ tức năm 2020. Tổng giá trị cổ phiếu phát hành là 74.968.160.000 đồng.

Đối tượng phát hành sẽ là cổ đông hiện hữu theo danh sách cổ đông do Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) chốt tại ngày đăng ký cuối cùng để nhận cổ tức bằng cổ phiếu với nguồn vốn thực hiện là lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên báo cáo tài chính được kiểm toán năm 2020.

SHP sẽ sử dụng toàn bộ số tiền thu được từ đợt phát hành để bổ sung vốn điều lệ Công ty. Thời gian dự kiến phát hành cổ phiếu là trong quý I/2022 và sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp nhận.

Đặt kế hoạch lợi nhuận tăng gần 180% khi sản lượng chỉ tăng khoảng 30%

Về Kế hoạch hoạt động năm 2021, SHP đặt mục tiêu tổng sản lượng điện sản xuất tăng 31% so với kết quả hoạt động năm 2020, là 568,5 triệu KWh. Tổng doanh thu sẽ đạt được là hơn 560,8 tỷ đồng, tăng gần 29% so với thực hiện năm trước.

Công ty thông qua kế hoạch lợi nhuận trước thuế năm 2021 đạt 184 tỷ đồng, tăng 1,8 lần so với kết quả thực hiện năm 2020. Lợi nhuận sau thuế đạt 174,8 tỷ đồng, tăng 1,76 lần so với kết quả thực hiện năm 2020.

Thuỷ điện Miền Nam lãi lớn, đặt mục tiêu lợi nhuận sau thuế 174,8 tỷ đồng, gấp 2,76 lần năm trước - Ảnh 1.

Thuỷ điện Miền Nam lãi lớn, đặt mục tiêu lợi nhuận sau thuế 174,8 tỷ đồng, gấp 2,76 lần năm trước - Ảnh 2.

Nguồn: Công ty CP Thuỷ điện Miền Nam (Mã CK: SHP)

Năm 2021, SHP lên kế hoạch chia cổ tức với mức gần 151,81 tỷ đồng (15% bằng tiền mặt) so với năm 2020 ghi nhận 121,82 tỷ đồng (5% bằng tiền mặt và 8% bằng cổ phiếu).

10 tháng Thủy điện Miền Nam ước đạt 218 tỷ đồng lợi nhuận, khả năng sẽ vượt xa kế hoạch đề ra

Trong quý III/2021, doanh thu thuần của SHP đạt 236 tỷ đồng tăng 162% so với cùng kỳ; lãi sau thuế 132 tỷ đồng trong khi cùng kỳ năm ngoái lỗ gần 2 tỷ đồng.

Luỹ kế 9 tháng đầu năm 2021, lợi nhuận sau thuế của SHP đạt gần 169 tỷ đồng trong khi cùng kỳ năm ngoái lỗ 1,5 tỷ đồng.

Thuỷ điện Miền Nam cho biết nguyên nhân 9 tháng đầu năm 2021 lãi lớn là do lượng mưa về nhiều, đồng thời trong quý III/2020 nhà máy Đam’bri ngừng vận hành để sửa chữa.

Trả llời câu hỏi của cổ đông tại Đại hội, ông Thang Thanh Hà, Tổng giám đốc SHP cập nhật kết quả sản xuất kinh doanh đến 31/10/2021, theo đó đến cuối tháng 10, lợi nhuận thực hiện 218 tỷ đồng, đến cuối năm 2021 ước lợi nhuận là 240 tỷ đồng và khả năng cao đạt và vượt kế hoạch năm 2021.

Bên cạnh đó, Đại hội đồng cổ đông cũng thông qua Báo cáo chi trả tiền lương, thù lao năm 2020 cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và kế hoạch chi trả tiền lương, thù lao năm 2021 cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát. Theo đó, mức tiền lương, thù lao năm 2021 cho các thành viên như sau: Chủ tịch Hội đồng quản trị chuyên trách 48.600.000 đồng/tháng (với mức lương cơ bản là 27.000.000 đồng/tháng x hệ số điều chỉnh là 1,8). Thành viên Hội đồng quản trị không chuyên trách 8.280.000 đồng/tháng. Trưởng Ban kiểm soát không chuyên trách 8.280.000 đồng/tháng. Thành viên Ban kiểm soát không chuyên trách 5.000.000 đồng/tháng (mức tiền lương, thù lao được tính nêu trên là trước thuế thu nhập cá nhân).

Ngoài ra, Công ty miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát đối với Bà Đỗ Thị Hải Âu kể từ ngày 25/11/2021; bầu ông Mai Quang Trung làm thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017 – 2022 kể từ này 25/11/2021.

Hiện giá cổ phiếu SHP của Công ty CP Thuỷ điện Miền Nam ở mức gần 27.000 đồng/cp.


Nguyễn Phương