Thuỷ điện Vĩnh Sơn - Sông Hinh sắp chi 709 tỷ đồng trả cổ tức năm 2022

11/05/2023 17:42 GMT+7
Ngày 23/5 tới Công ty cổ phần Thuỷ điện Vĩnh Sơn - Sông Hinh (VSH) sẽ chốt danh sách chi trả cổ tức năm 2022 tỷ lệ 30%.

Theo đó, VSH sẽ thực hiện chi cổ tức bằng tiền mặt vào 3 đợt với tổng tỷ lệ 30%, tương ứng 3.000 đồng/cổ phiếu. Cụ thể, đợt 1 thanh toán 5%, vào ngày 12/6/2023; Đợt 2 thanh toán 10%, vào ngày 31/7/2023; Đợt 3 thanh toán 15%, vào ngày 29/9/2023.

Với 326,2 triệu cổ phiếu đang lưu hành, Thủy điện Vĩnh Sơn - Sông Hinh sẽ phải chi khoảng 709 tỷ đồng trả cổ tức năm 2022.

Trong quý I/2023, VSH ghi nhận doanh thu thuần 892 tỷ đồng, tăng 10% so với cùng kỳ năm trước; lãi ròng gần 477 tỷ đồng, tăng 18% so với cùng kỳ.

Tính tới 31/3/2023, tổng tài sản của VSH ghi nhận 10.018 tỷ đồng; Nợ phải trả của công ty ở mức 4.523 tỷ đồng, với 3.965 tỷ đồng là dư nợ vay tài chính, hầu hết là vay dài hạn.

Thông tin từ Báo cáo thường niên 2022, Công ty dự kiến đặt mục tiêu tổng doanh thu năm 2023 đạt 2.475,4 tỷ đồng (giảm 20,3% so với thực hiện năm 2022), trong đó doanh thu từ Nhà máy Thượng Kon Tum với mục tiêu 1.697,5 tỷ đồng, Nhà máy Vĩnh Sơn - Sông Hinh đạt 777,7 tỷ đồng.

Lợi nhuận sau thuế dự kiến đạt 856,1 tỷ đồng (giảm 32,3% so với thực hiện năm 2022), trong đó dự kiến Nhà máy Thượng Kon Tum đạt 465,7 tỷ đồng và Nhà máy Vĩnh Sơn - Sông Hinh đạt 390,4 tỷ đồng.

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 11/5, cổ phiếu VSH giảm 0,24% xuống 41.800 đồng/cổ phiếu.O.L