Thủy điện Vĩnh Sơn - Sông Hinh (VSH) sắp mua lại 5 lô trái phiếu trước hạn

17/02/2023 18:09 GMT+7
Công ty CP Thủy điện Vĩnh Sơn Sông Hinh (HoSE: VSH) vừa thông báo kế hoạch mua lại trước hạn 5 lô trái phiếu.

Theo đó, Thủy điện Vĩnh Sơn - Sông Hinh dự kiến mua lại 108 tỷ đồng trái phiếu của 5 lô trái phiếu để giảm lượng trái phiếu lưu hành từ 219 tỷ đồng về còn lại 111 tỷ đồng. Trong đó, 5 mã trái phiếu lần lượt là VSH_BOND_2019_1,2,3,4,5. Thời gian kết thúc đợt mua lại dự kiến trong tháng 2 và tháng 3/2023.

Đây là các trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, có tài sản bảo đảm là toàn bộ công trình xây dựng, máy móc, thiết bị, phương tiện vận tải và tài sản khác của Nhà máy Thủy điện Vĩnh Sơn. Lãi suất áp dụng 10,5%/năm cho 4 kỳ tính lãi đầu tiên. Các kỳ lãi sau được áp dụng lãi thả nổi theo công thức: lãi tham chiếu + 3%/năm.

tính tới 31/12/2022, tổng nợ vay của Thủy điện Vĩnh Sơn Sông Hinh là 4.049,7 tỷ đồng, chiếm 41,7% tổng nguồn vốn. Trong đó, Công ty thuyết minh chủ yếu là 188 tỷ đồng trái phiếu dài hạn; 3.726,5 tỷ đồng vay ngân hàng dài hạn …

Liên quan đến VSH, HĐQT Công ty mới đây là thông qua kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023. Theo đó, ngày 27/2 sẽ là ngày đăng ký cuối cùng tham gia Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của CTCP Thủy điện Vĩnh Sơn – Sông Hinh (HoSE: VSH). Cuộc họp sẽ được diễn ra vào ngày 29/3/2022.

Nội dung cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của VSH bao gồm báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022; kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022; kế hoạch kinh doanh tài chính và đầu tư xây dựng 2023; phân phối lợi nhuận năm 2022, cổ tức năm 2022 và kế hoạch cổ tức năm 2022… 

Kết thúc năm 2022, Công ty ghi nhận 3.084 tỷ đồng doanh thu, tăng 91,4% so với năm ngoái. Lợi nhuận sau thuế đạt 1.263 tỷ đồng, tăng 3,26 lần. 

Trên thị trường, đóng cửa phiên giao dịch ngày 17/2, cổ phiếu VHS tăng 1,21% lên 37.650 đồng/cp.


A.Vũ