Thủy điện Vĩnh Sơn - Sông Hinh (VSH) chốt chia cổ tức năm 2022 bằng tiền 30%

30/03/2023 16:22 GMT+7
Tại Đại hội, cổ đông Thủy điện Vĩnh Sơn - Sông Hinh nhất trí phương án chia cổ tức năm 2022 bằng tiền, tỷ lệ 30%.

Công ty CP Thủy điện Vĩnh Sơn - Sông Hinh (HoSE: VHS) vừa công bố Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2023 với một số nội dung quan trọng được thông qua.

Theo đó, cổ đông đã thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh - tài chính năm 2023 với doanh thu dự kiến 2.457,4 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 856,1 tỷ đồng. Tỷ suất lợi nhuận/vốn đạt 36.24%.

Về phân phối lợi nhuận, công ty nhất trí chia cổ tức năm 2022 bằng tiền tỷ lệ 30%. Đồng thời thông qua kế hoạch cổ tức năm 2023 là 20% bằng tiền.

Đại hội cũng phê chuẩn điều chỉnh ngành nghề kinh doanh, tỷ lệ sở hữu nước ngoài, sửa đổi bổ sung điều lệ công ty. Theo đó, tỷ lê sở hữu nước ngoài tối đa của nhà đầu tư nước ngoài tại Công ty là 49% vốn điều lệ.

Bên cạnh đó, đại hội thông qua miễn nhiệm Trưởng Ban Kiểm soát Nguyễn Minh Tuấn. Theo đó, bầu ông Hoàng Kim Minh là thành viên Ban Kiểm soát thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Năm 2022, Công ty ghi nhận sản lượng điện thương phẩm đạt 2.586,93 Tr.kWh, đạt 46,05% so với năm 2021; doanh thu và lợi nhuận sau thuế đều vượt kế hoạch và lần lượt đạt 3.094,61 tỷ đồng và 1.264,84 tỷ đồng, tăng 90,79% và 226,60% so với cùng kỳ năm trước.

VSH cho biết, để đạt được kết quả này nhờ vào: Thủy văn thuận lợi, lượng nước mưa lớn đổ về hồ chứa; Nền kinh tế trong nước được phục hồi sau 02 năm đại dịch giúp lượng tiêu thụ điện tăng lên; Giá thị trường điện bình quân của các nhà máy thủy điện trong năm 2022 tăng lên.

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 30/3, cổ phiếu VSH tăng 0,66% lên 38.350 đồng/cp.


Ong Lý