Thủy sản Bến Tre (ABT) báo lãi đột biến, tăng gấp 11 lần so với cùng kỳ

19/10/2022 15:08 GMT+7
Công ty CP Xuất nhập khẩu Thủy sản Bến Tre (HoSE: ABT) vừa công bố BCTC hợp nhất quý III/2022 với kết quả kinh doanh tăng trưởng đột biến, đạt hơn 12 tỷ đồng lợi nhuận, gấp hơn 11 lần so với cùng kỳ.

Cụ thể, doanh thu trong kỳ đạt 127% lên 161 tỷ đồng; giá vốn bán hàng tăng 124% lên 132,7 tỷ đồng nên lợi nhuận kỳ này đạt 28,3 tỷ đồng, tăng 140% so với cùng kỳ.

Doanh thu tài chính kỳ này tăng 136% lên 2,7 tỷ đồng, tuy nhiên chi phí tăng vọt từ 852 triệu đồng lên 3,6 tỷ đồng, trong đó lãi vay hơn 1 tỷ đồng.

Chi phí bán hàng đạt 9,8 tỷ đồng, chi phí quản lý doanh nghiệp đạt 3,8 tỷ đồng, lần lượt tăng 11% và 75% so với cùng kỳ.

Kết quả, quý III/2022, Thủy sản Bến Tre báo lãi 12,2 tỷ đồng, tăng 11,4 lần so với cùng kỳ năm ngoái.

Theo giải trình, quý III hoạt động hiệu quả là nhờ việc Công ty đầu tư thêm nhiều máy móc thiết bị hiện đại, tự động hóa nhiều khâu trong sản xuất, tận dụng tối đa nguồn lực sản xuất nên giá thành sản phẩm giả,. Bên cạnh đó, giá bán cũng tăng nhẹ. Trong khi đó, năm 2021 phát sinh các chi phí để phòng chống dịch và chi phí dịch vụ mua ngoài cao khiến lợi nhuận cùng kỳ năm ngoái thấp.

Thủy sản Bến Tre (ABT) báo lãi tăng gấp 11 lần so với cùng kỳ, đạt trên 12 tỷ đồng - Ảnh 1.

Báo cáo tài chính của ABT

Lũy kế 9 tháng, ABT ghi nhận doanh thu đạt 472,6 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 51,7 tỷ đồng, lần lượt tăng 124% và 170% so với cùng kỳ.

Tổng tài sản tính đến cuối tháng 9 của ABT đạt 688,3 tỷ đồng, tăng 16% so với đầu năm. Tài sản ngắn hạn chiếm 54% với 373 tỷ đồng; trữ tiền tăng gấp đôi lên 144,7 tỷ đồng; xuất hiện khoản đầu tư nắm giữu đến ngày đáo hạn với 48 tỷ đồng; hàng tồn kho giảm 12% xuống 165,5 tỷ đồng.

Nợ phải trả tăng 29% lên 226,8 tỷ đồng, trong đó nợ ngắn hạn chiếm 98%. Phải trả người bán ngắn hạn tăng 74,5% lên 35,7 tỷ đồng; thuế và các khoản phải nộp nhà nước tăng 9 lần lên 7,1 tỷ đồng; vay nợ ngắn hạn tăng 27,4% lên 158,6 tỷ đồng.


Ong Lý