Thủy sản Bến Tre (ABT) dự kiến chi cổ tức 2022 cao nhất 30%, lợi nhuận tăng 38,5% lên 50 tỷ

27/03/2022 08:46 GMT+7
Thủy sản Bến Tre (ABT) dự kiến chia cổ tức năm 2022 từ 20% - 30%. Về kế hoạch năm 2022, công ty đặt mục tiêu doanh thu đạt 520 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 50 tỷ đồng, lần lượt tăng 51,8% và 38,5% so với thực hiện trong năm 2021.

Công ty CP Xuất nhập khẩu Thủy sản Bến Tre (HoSE: ABT) vừa công bố tài liệu Đại hội cổ đông thường niên năm 2022. Đại hội lần này dự kiến họp tại Bến Tre vào ngày 16/4.

Về kết quả kinh doanh 2021, doanh thu Thủy sản Bến Tre đạt  342,5 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 33,58 tỷ đồng, lần lượt tăng 7,7% và 142,5% so với thực hiện trong năm 2020. 

Trong đó, biên lợi nhuận gộp cải thiện từ 11,7% lên 18,9%. Nhờ biên lợi nhuận cải thiện mà lợi nhuận gộp tăng 74,5% lên 64,78 tỷ đồng.

Về kế hoạch năm 2022,  công ty đặt mục tiêu doanh thu đạt 520 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 50 tỷ đồng, lần lượt tăng 51,8% và 38,5% so với thực hiện trong năm 2021.

Xét về cổ tức, năm 2021 công ty dự kiến chi trả cổ tức 20%. Bước sang năm 2022, cổ tức của công ty dự kiến từ 20% - 30%.

Năm nay, Thủy sản Bến Tre dự kiến phát hành 280.000 cổ phiếu ESOP, tương đương 2,45% số lượng cổ phiếu đang lưu hành cho cán bộ công nhân viên công ty với giá 20.000 đồng/cổ phiếu. 

Trong đó, cổ phiếu ESOP bị bạn chế chuyển nhượng 50% sau 2 năm đầu, 50% còn lại sau 3 năm kể từ thời điểm phát hành. Như vậy, so với giá thị trường, giá phát hành ESOP dự kiến thấp hơn gần 49% so với giá thị trường.

Thủy sản Bến Tre là đơn vị chuyên nuôi trồng, chế biến và xuất khẩu thủy sản, thị trường chính gồm EU, Nhật và Trung Quốc. Trong chiến lược trung và dài hạn, doanh nghiệp sẽ duy trì sản xuất động thời 2 nhóm sản phẩm nghêu và cá tra, mở rộng chủng loại cùng số lượng các mặt hàng chế biến có giá trị gia tăng và hàng có chứng nhận.

Trên thị trường chứng khoán, cổ phiếu ABT giảm 350 đồng về 39.200 đồng/cổ phiếu. Trong 1 tuần qua, cổ phiếu Thủy sản Bến Tre giảm  4,39%.


A.Vũ