Thủy sản Minh Phú (MPC) được quyền sử dụng chỉ dẫn địa lý sản phẩm tôm tại Cà Mau

31/03/2022 16:06 GMT+7
Tập đoàn thuỷ sản Minh Phú (MPC) là một trong 3 doanh nghiệp được trao quyền sử dụng chỉ dẫn địa lý cho sản phẩm tôm sú Cà Mau.

Tin từ Sở NN-PTNT Cà Mau cho biết, địa phương hiện có 3 doanh nghiệp được trao quyền sử dụng chỉ dẫn địa lý cho sản phẩm tôm sú Cà Mau.

Theo đó, Hội đồng Khoa học - Công nghệ tỉnh Cà Mau đã quyết định trao quyền sử dụng chỉ dẫn địa lý cho sản phẩm tôm sú Cà Mau (đợt 1) cho 3 doanh nghiệp: Công ty CP Tập đoàn thủy sản Minh Phú, Công ty TNHH Xã hội chuỗi tôm rừng Minh Phú và Công ty CP Chế biến và Dịch vụ thủy sản Cà Mau.

Giấy chứng nhận quyền sử dụng chỉ dẫn địa lý Cà Mau cho sản phẩm tôm sú này có hiệu lực 5 năm kể từ ngày cấp. Nếu doanh nghiệp muốn sửa đổi, bổ sung quyền sử dụng chỉ dẫn địa lý tôm sú Cà Mau (như: mở rộng vùng địa lý hoặc thay đổi khác) thì sẽ được cấp quyền sử dụng chỉ dẫn địa lý bổ sung hồ sơ theo quy định.

Công ty CP Tập đoàn thủy sản Minh Phú được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng chỉ dẫn địa lý Cà Mau cho sản phẩm tôm sú chế biến; tôm sú nguyên liệu được mua từ các huyện như: Cái Nước, Đầm Dơi, Năm Căn, Ngọc Hiển…

Công ty TNHH xã hội chuỗi tôm rừng Minh Phú (ấp Biện Nhạn, xã Viên An Đông, huyện Ngọc Hiển) được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng chỉ dẫn địa lý Cà Mau đối với sản phẩm tôm sú nguyên liệu, được mua trong vùng dự án chứng nhận tôm sinh thái/hữu cơ ở các xã Viên An Đông, Viên An, Đất Mũi, Tân Ân, Tam Giang Tây và TT.Rạch Gốc (H. Ngọc Hiển).

Công ty CP chế biến và dịch vụ thuỷ sản Cà Mau (số 4, đường Nguyễn Công Trứ, P.8, TP Cà Mau) được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng chỉ dẫn địa lý Cà Mau cho sản phẩm tôm sú nguyên liệu và tôm sú chế biến, được mua từ xã Tam Giang Đông, H.Năm Căn và xã Nguyễn Huân, H. Đầm Dơi.


A.Vũ