TT-Huế: Cưỡng chế thu hồi đất của 16 hộ dân để làm dự án đường giao thông

24/11/2022 15:05 GMT+7
UBND TP.Huế (Thừa Thiên Huế) đã thực hiện cưỡng chế thu hồi đất nông nghiệp đối với 16 hộ dân tại phường Hương Hồ để thực hiện dự án đường giao thông.

Ngày 24/11, UBND TP.Huế cho biết, cơ quan này vừa tổ chức cưỡng chế thu hồi đất nông nghiệp của 16 hộ gia đình ở phường Hương Hồ để thực hiện dự án đường giao thông.

Dự án Công trình hoàn trả tuyến đường 12B (Long Hồ) đoạn tuyến từ Km8+00 đến Km8+570 tại phường Hương Hồ được UBND tỉnh Thừa Thiên Huế phê duyệt chủ trương đầu tư ngày 16/8/2019. Ngày 2/12/2019, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế

phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình Hoàn trả tuyến đường 12B đoạn tuyến từ km8+00 đến km8+570.

TT-Huế: Cưỡng chế thu hồi đất của16 hộ dân để làm dự án đường giao thông - Ảnh 1.

Ảnh minh họa.

Ngày 10/12/2019, HDDND tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Nghị quyết số 50/NQ-HĐND về thông qua danh mục công trình, dự án cần thu hồi đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ và đất rừng đặc dụng sang mục đích khác trên địa bàn tỉnh năm 2020, có công trình Hoàn trả tuyến đường 12B đoạn tuyến từ km8+00 đến km8+570 tại phường Hương Hồ. Phạm vi thu hồi đất thực hiện dự án là 1,26ha (12.600m2).

Ngày 20/01/2020, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành quyết định phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của thị xã Hương Trà, công trình Hoàn trả tuyến đường 12B đoạn tuyến từ km8+00 đến km8+570 tại phường Hương Hồ, phạm vi thu hồi đất thực hiện dự án là 1,26ha.

Ngày 20/3/2020, UBND thị xã Hương Trà ban hành thông báo số 1029/TB-UBND về việc thông báo thu hồi đất để thực hiện giải phóng mặt bằng xây dựng công trình Hoàn trả tuyến đường 12B đoạn tuyến từ km8+00 đến Km8+570 tại phường Hương Hồ với diện tích 12.485,7m2.

Phạm vi giải phóng mặt bằng công trình ảnh hưởng 47 hộ gia đình, cá nhân bị ảnh hưởng. 17/33 hộ có quyết định thu hồi đất và phê duyệt giá trị đền bù đã bàn giao mặt bằng để thực hiện dự án. Còn lại 16 hộ không đồng ý nhận tiền, bàn giao mặt bằng giải tỏa và có đơn kiến nghị tập thể gửi các cấp.

Theo UBND TP.Huế, việc đền bù, hỗ trợ đối với 16 hộ gia đình đã thực hiện đúng theo các quy định, trình tự thủ tục. Trước việc người dân gửi đơn tập thể đến các cấp, UBND thị xã Hương Trà trước đây và UBND TP.Huế sau khi sáp nhập phường Hương Hồ vào TP.Huế đã nhiều lần làm việc giải thích các quy định của pháp luật về bồi thường, hỗ trợ  và vận động các hộ gia đình nhận tiền, bàn giao mặt bằng. Tuy nhiên 16 hộ gia đình vẫn không phối hợp.

Ngày 12/4/2022, tại UBND phường Hương Hồ, lãnh đạo UBND TP.Huế đã tiến hành vận động đối với các trường hợp chưa bàn giao mặt bằng. Đồng thời, sau khi ban hành các quyết định cưỡng chế, Ban thực hiện cưỡng chế đã tiến hành vận động đối với 16 trường hợp. Tại buổi vận động, các thành viên Ban thực hiện cưỡng chế đã giải thích các quy định của pháp luật, vận động các hộ gia đình bàn giao mặt bằng, tuy nhiên các hộ gia đình không đồng ý việc bàn giao mặt bằng.

Việc 16 hộ gia đình không chấp hành chủ trương giải phóng mặt bằng của Nhà nước đã gây cản trở cho quá trình triển khai thực hiện dự án. Vì vậy, để đảm bảo công tác giải phóng mặt bằng, thực hiện dự án theo đúng kế hoạch, UBND TP.Huế đã ban hành các quyết định về việc cưỡng chế thu hồi đất.

Ngày 14/11/2022, UBND TP.Huế đã ban hành thông báo số 358/TB-UBND gửi cho 16 hộ gia đình để thông báo thời gian tổ chức cưỡng chế. Cùng ngày, UBND TP.Huế đã ban hành phương án cưỡng chế thu hồi đất của 16 hộ gia đình để thực hiện dự án. Vào lúc 08 giờ ngày 23/11/2022, Ban thực hiện cưỡng chế TP.Huế đã tổ chức cưỡng chế thu hồi đất nông nghiệp của 16 hộ gia đình.


Quỳnh Nhi