TT-Huế: Thành lập Văn phòng Đại diện thanh tra, kiểm soát nghề cá để chống khai thác IUU

29/09/2023 15:54 GMT+7
Văn phòng Đại diện thanh tra, kiểm soát nghề cá tỉnh Thừa Thiên Huế được thành lập có nhiệm vụ chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU).

UBND tỉnh Thừa Thiên Huế vừa ban hành quyết định thành lập Văn phòng Đại diện thanh tra, kiểm soát nghề cá tỉnh Thừa Thiên Huế.

Văn phòng Đại diện thanh tra, kiểm soát nghề cá tỉnh Thừa Thiên Huế có nhiệm vụ chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU), chịu sự quản lý, điều phối chung của Ban Chỉ đạo chống khai thác IUU và thực hiện các chính sách phát triển thủy sản, Sở NNPTNT, sự phối hợp của Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh nhằm đảm bảo sự hoạt động đồng bộ, thống nhất trong việc thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ thanh tra, kiểm tra, kiểm soát nghề cá tại cảng cá.

TT-Huế: Thành lập Văn phòng Văn phòng Đại diện thanh tra, kiểm soát nghề cá để chống khai thác IUU  - Ảnh 1.

Đoàn công tác liên ngành tỉnh Thừa Thiên Huế kiểm tra hoạt động đánh bắt cá và tuyên truyền chống khai thác IUU cho ngư dân. Ảnh: N.M.

Văn phòng chịu sự hướng dẫn, kiểm tra về chuyên môn, nghiệp vụ của Cục Kiểm ngư và Cục Thủy sản (Bộ NNPTNT), được phép sử dụng con dấu của Sở NNPTNT tỉnh Thừa Thiên Huế trong hoạt động.

Nhiệm vụ và quyền hạn của Văn phòng Đại diện thanh tra, kiểm soát nghề cá tỉnh Thừa Thiên Huế gồm: Xây dựng quy trình thanh tra, kiểm tra, kiểm soát khi tàu rời cảng và cập cảng; tổ chức thực hiện các hoạt động thanh tra, kiểm tra, kiểm soát đối với tàu cá rời cảng, cập cảng, lên cá tại cảng cá; lập biên bản vi phạm đối với chủ tàu/thuyền trưởng tàu cá vi phạm khai thác hải sản IUU và các hành vi vi phạm pháp luật khác chuyển cơ quan chức năng xử lý theo quy định của pháp luật.

Bên cạnh đó, Văn phòng Đại diện thanh tra, kiểm soát nghề cá tỉnh Thừa Thiên Huế còn có nhiệm vụ phòng chống tàu cá nghi có hoạt động chuyển tải bốc dỡ hàng hóa qua cảng bằng các thuyền nhỏ, để tránh việc kiểm soát tại cảng; phối hợp các cơ quan chức năng tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn ngư dân, các tổ chức, cá nhân hoạt động nghề cá tại cảng cá chấp hành quy định pháp luật; hực hiện chế độ thông tin báo cáo và việc xử lý tàu vi phạm...

TT-Huế: Thành lập Văn phòng Văn phòng Đại diện thanh tra, kiểm soát nghề cá để chống khai thác IUU  - Ảnh 2.

Đoàn công tác của Bộ NNPTNT kiểm tra công tác chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU) tại Thừa Thiên Huế. Ảnh: Q.T.

Văn phòng Đại diện thanh tra, kiểm soát nghề cá tỉnh Thừa Thiên Huế gồm có Chánh Văn phòng và các Phó Chánh Văn phòng. Chánh Văn phòng và các Phó Chánh Văn phòng do Chủ tịch UBND tỉnh cử kiêm nhiệm theo đề nghị của Giám đốc Sở NNPTNT và Giám đốc Sở Nội vụ.

Chánh Văn phòng do Giám đốc Sở NNPTNT hoặc Phó Giám đốc Sở NNPTNT phụ trách lĩnh vực thuỷ sản kiêm nhiệm. Phó Chánh Văn phòng thường trực do Giám đốc Ban Quản lý Cảng cá Thừa Thiên Huế kiêm nhiệm; 1 Phó Chánh Văn phòng do Chi cục trưởng Chi cục Thuỷ sản hoặc Phó Chi cục trưởng Chi cục Thuỷ sản phụ trách khai thác kiêm nhiệm; 1 Phó Chánh Văn phòng do Đồn trưởng Đồn Biên phòng Cửa khẩu Cảng Thuận An kiêm nhiệm.

Các thành viên của Văn phòng được trưng tập từ Thanh tra Sở NNPTNT, Chi cục Thuỷ sản, Ban Quản lý Cảng cá Thừa Thiên Huế, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Cảng Thuận An và làm việc theo chế độ kiêm nhiệm.


Phong Cầm
Cùng chuyên mục