TT-Huế: Thi tuyển Phó Giám đốc Sở Du lịch vắng bóng ứng viên sau 2 lần gia hạn thời gian

22/03/2023 20:01 GMT+7
UBND tỉnh Thừa Thiên Huế phải lần thứ 3 gia hạn thời gian đăng ký thi tuyển chức danh Phó Giám đốc Sở Du lịch sau khi đã 2 lần gia hạn nhưng vắng bóng ứng viên nộp hồ sơ tham gia.

Ngày 22/3, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế tiếp tục ban hành thông báo về việc gia hạn thời gian đăng ký tham gia dự tuyển chức danh Phó Giám đốc Sở Du lịch tỉnh. Theo đó, thời gian đăng ký tham gia dự tuyển chức danh Phó Giám đốc Sở Du lịch tỉnh được gia hạn đến hết ngày 31/12/2023.

Vào ngày 18/8/2022, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành kế hoạch số 301/KHUBND về việc thi tuyển chức danh Phó Giám đốc Sở Du lịch. Ngày 26/10/2022, UBND tỉnh ban hành thông báo số 366/TB-UBND về việc thi tuyển chức danh Phó Giám đốc Sở Du lịch. Sau khi hết thời hạn đăng ký dự tuyển theo thông báo số 366/TB-UBND, không có ứng viên nào nộp hồ sơ tham gia dự tuyển.

TT-Huế: Thi tuyển Phó Giám đốc Sở Du lịch vắng bóng ứng viên sau 2 lần gia hạn thời gian  - Ảnh 1.

Người tham gia thi tuyển chức danh Phó Giám đốc Sở Du lịch tỉnh Thừa Thiên Huế phải trình bày đề án về đánh giá thực trạng, phân tích những mặt mạnh, hạn chế của ngành du lịch tỉnh. Ảnh: Hoàng Lê.

Tiếp đó, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành 2 văn bản thông báo gia hạn thời gian đăng ký tham gia dự tuyển chức danh Phó Giám đốc Sở Du lịch. Tuy nhiên, sau khi hết thời hạn theo 2 thông báo này, vẫn không có ứng viên nộp hồ sơ tham gia.

Trước tình trạng này, Sở Nội vụ tỉnh Thừa Thiên Huế có văn bản đề nghị UBND tỉnh tiếp tục gia hạn thời gian đăng ký tham gia dự tuyển chức danh Phó Giám đốc Sở Du lịch nhằm tạo điều kiện cho các cá nhân đủ tiêu chuẩn, điều kiện và UBND tỉnh đã ban hành thông báo gia hạn thời gian lần thứ 3.

Theo UBND tỉnh Thừa Thiên Huế, việc thi tuyển chức danh Phó Giám đốc Sở Du lịch tỉnh nhằm phát hiện, thu hút, lựa chọn người có đức, có tài, đảm bảo các tiêu chuẩn về phẩm chất, trình độ, năng lực, kinh nghiệm, có tâm huyết để bổ nhiệm vào chức danh Phó Giám đốc Sở Du lịch, góp phần phát triển kinh tế xã hội của tỉnh.

Đối tượng đăng ký tham gia dự tuyển là công chức, viên chức có đủ tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm, nằm trong quy hoạch của chức danh Phó Giám đốc Sở Du lịch; cán bộ, công chức, viên chức không công tác tại Sở Du lịch có đủ tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm và nằm trong quy hoạch chức danh phó giám đốc sở và tương đương.

Ngoài ra, đối tượng đối tượng dự tuyển còn là những cán bộ, công chức, viên chức không nằm trong quy hoạch của chức danh phó giám đốc và tương đương (bao gồm cả trường hợp công tác ngoài Sở Du lịch và có thể không phải là đảng viên) được Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đề cử và được Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế đồng ý bằng văn bản.

Việc tổ chức thi tuyển 1 vị trí Phó Giám đốc Sở Du lịch phải có ít nhất 2 ứng viên tham gia dự tuyển. Trường hợp không đủ người đáp ứng tiêu chuẩn, điều kiện dự thi thì Ban Thường vụ Tỉnh ủy và UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đề cử thêm người dự tuyển. 

Nội dung và hình thức thi tuyển, gồm thi viết về kiến thức chung về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về chuyên ngành, lĩnh vực du lịch; hiểu biết về nghiệp vụ quản lý của chuyên ngành, lĩnh vực du lịch; về chức trách, nhiệm vụ, quyền hạn của chức danh Phó Giám đốc Sở Du lịch và các nội dung khác do hội đồng thi tuyển quy định.

Người tham gia thi tuyển còn trình bày đề án về đánh giá thực trạng, phân tích những mặt mạnh, hạn chế của ngành du lịch trên địa bàn tỉnh và chỉ ra nguyên nhân, dự báo xu hướng phát triển và đề xuất kế hoạch, giải pháp phát triển cho ngành du lịch.

Người tham gia thi tuyển còn phải có chương trình hành động thực hiện các kế hoạch, giải pháp nếu được bổ nhiệm vào chức danh Phó Giám đốc Sở Du lịch; có kỹ năng trình bày, giao tiếp, ứng xử, giải quyết tình huống quản lý, phong cách lãnh đạo; trả lời các câu hỏi chất vấn của hội đồng thi tuyển và những người tham dự.


Phong Cầm
Cùng chuyên mục