TT-Huế: Thu ngân sách năm 2022 đạt 12.701 tỷ đồng, tăng 12% so với cùng kỳ

07/12/2022 12:07 GMT+7
Mặc dù phải đối mặt với nhiều khó khăn nhưng kinh tế - xã hội tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2022 đã phục hồi tích cực. Thu ngân sách nhà nước của tỉnh ước đạt 12.701 tỷ đồng, vượt 85,1% dự toán, tăng 12% cùng kỳ.

Ngày 7/12, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, năm 2022, kinh tế - xã hội của tỉnh đã phục hồi tích cực và đạt được nhiều kết quả quan trọng, khá toàn diện trên hầu hết các ngành, lĩnh vực. Đã có 14/14 chỉ tiêu chủ yếu tỉnh thực hiện đạt và vượt kế hoạch đề ra.

Tốc độ tăng trưởng GRDP cả năm 2022 của tỉnh ước đạt 8,56%, vượt kế hoạch (kế hoạch 6,5-7,5%). Trong đó khu vực công nghiệp -xây dựng tăng 10,02%, khu vực dịch vụ tăng 11,03%, khu vực thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm tăng 5,83%.

TT-Huế: Thu ngân sách năm 2022 đạt 12.701 tỷ đồng, tăng 12% so với cùng kỳ - Ảnh 1.

Lãnh đạo tỉnh Thừa Thiên Huế kiểm tra việc triển khai các dự án trên địa bàn tỉnh.

Tổng sản phẩm trong tỉnh (GRDP) ước đạt 65.700 tỷ đồng, GRDP bình quân đầu người ước đạt 56,4 triệu đồng, tương đương 2.405 USD, tăng 10% so cùng kỳ, vượt 50 USD so với kế hoạch. Năng suất lao động ước đạt 116 triệu đồng/lao động, tăng 12% so với cùng kỳ. Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) bình quân 10 tháng ước tăng 3,63% so với cùng kỳ.

Thu ngân sách nhà nước ước đạt 12.701 tỷ đồng, vượt 85,1% dự toán, tăng 12% cùng kỳ. Trong đó, thu nội địa 12.111 tỷ đồng, vượt 89,5% dự toán và tăng 13,9% so với cùng kỳ; thu từ hoạt động xuất nhập khẩu 560 tỷ đồng, vượt 21,7% dự toán và giảm 0,9% so với cùng kỳ.

Tổng vốn đầu tư toàn xã hội ước đạt 28.000 tỷ đồng, tăng 9,6% so cùng kỳ. Kim ngạch xuất khẩu ước đạt 1.230 triệu USD, tăng 11,4% so với cùng kỳ, đạt 109% kế hoạch. Kim ngạch nhập khẩu ước đạt 850 triệu USD, tăng 6,3% so với cùng kỳ và đạt 113% kế hoạch.

Hoạt động sản xuất, kinh doanh có nhiều khởi sắc. Trong đó, sản xuất công nghiệp tiếp tục hoạt động ổn định, hiệu quả. Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) ước tăng 8,5% so với năm 2021; giá trị sản xuất ước đạt 42.150 tỷ đồng, tăng 9,5% so cùng kỳ.

Thương mại, dịch vụ đang phục hồi nhanh nhờ các giải pháp ứng phó dịch Covid-19 phù hợp, hiệu quả. Tổng mức bán lẻ hàng hoá, dịch vụ tiêu dùng xã hội ước đạt 52.442 tỷ đồng, tăng 20,4% so với cùng kỳ, vượt 16,3% so với kế hoạch năm. Đặc biệt, ngành du lịch duy trì với đà phục hồi rất tốt, tổng lượt khách du lịch ước đạt 2,05 triệu lượt khách, tăng gần 3 lần so với cùng kỳ; tổng thu từ du lịch ước đạt khoảng 4.500 tỷ đồng, vượt 12,5% kế hoạch.

Sản xuất nông nghiệp gặp nhiều khó khăn do thời tiết diễn biến bất thường. Giá trị sản xuất ước đạt 7.113 tỷ đồng, giảm 2,33% so với cùng kỳ. Năng suất và sản lượng lúa giảm mạnh; tổng đàn gia súc, gia cầm tăng so với cùng kỳ; sản lượng thủy sản đánh bắt và nuôi trồng ước đạt 60.000 tấn, tăng 2,3%.

Chương trình xây dựng nông thôn mới đạt được nhiều kết quả tích cực, diện mạo khu vực nông thôn ngày càng khởi sắc. Dự kiến đến cuối năm 2022, toàn tỉnh có 64/94 xã đạt chuẩn nông thôn mới (đạt 71,2%), trong đó, có 5 xã đạt chuẩn nâng cao, 2 xã đạt tiêu chí nông thôn mới kiểu mẫu.


Trần Hòe