TT-Huế: Yêu cầu không chạy theo phong trào trong thực hiện Chương trình OCOP

16/09/2021 17:26 GMT+7
Ngày 16/9, Văn phòng UBND tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, UBND tỉnh vừa chỉ đạo rà soát tổng thể để thực hiện Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) sát với tình hình thực tế, không chạy theo phong trào.

Theo báo cáo của Sở NNPTNT tỉnh Thừa Thiên Huế, Chương trình OCOP được triển khai thực hiện trên địa bàn tỉnh từ cuối năm 2018. Mặc dù đây là chương trình mới, chưa có tiền lệ và kinh nghiệm, nhưng với sự vào cuộc tích cực các cấp, ngành, chương trình đã đạt được những kết quả tích cực ban đầu. Các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra trong giai đoạn đã hoàn thành và vượt chỉ tiêu đề ra.

TT-Huế: Yêu cầu không chạy theo phong trào trong thực hiện Chương trình OCOP  - Ảnh 1.

Trao giấy chứng nhận sản phẩm OCOP tỉnh Thừa Thiên Huế. Ảnh: M.H.

Cụ thể, từ năm 2019 đến 2020, có 34 chủ thể đăng ký tham gia chương trình với 36 sản phẩm. 100% sản phẩm đã được đánh giá, phân hạng tại cấp huyện, tỉnh. UBND tỉnh đã có quyết định phê duyệt, công nhận cho 25 sản phẩm OCOP cấp tỉnh, trong đó có 6 sản phẩm 4 sao và 19 sản phẩm 3 sao. So với mục tiêu tỉnh đề ra trong giai đoạn 2019-2020, việc triển khai thực hiện đã vượt kế hoạch, về cả sản phẩm được nâng cấp, tiêu chuẩn hóa và sản phẩm phấn đấu 4-5 sao.

Chương trình đã tạo sức lan tỏa, thu hút sự tham gia và phát huy vai trò của các chủ thể kinh tế trong việc nâng cấp hoàn thiện sản phẩm theo nhu cầu thị trường và tái cơ cấu tổ chức kinh tế theo hướng liên kết. Các sản phẩm có nhiều chuyển biến tích cực rõ nét về chất lượng và bao bì nhãn mác, truy xuất nguồn gốc, một số sản phẩm có vùng nguyên liệu được hỗ trợ chứng nhận VietGAP, chứng nhận hữu cơ...

TT-Huế: Yêu cầu không chạy theo phong trào trong thực hiện Chương trình OCOP  - Ảnh 2.

Sản phẩm OCOP tỉnh Thừa Thiên Huế. Ảnh: M.H.

Trong giai đoạn 2021-2025, Thừa Thiên Huế đặt mục tiêu xây dựng mỗi địa phương cấp huyện có 4-6 sản phẩm OCOP chủ lực; có ít nhất 100 sản phẩm được hoàn thiện, nâng cấp, tiêu chuẩn hóa theo tiêu chí sản phẩm OCOP; phát triển từ 2-4 làng du lịch sinh thái cộng đồng, kết hợp bảo tồn các giá trị văn hóa tạo ra sản phẩm dịch vụ du lịch tham gia chương trình OCOP; có ít nhất 5 sản phẩm đạt tiêu chuẩn 5 sao...

UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đã chỉ đạo ngành nông nghiệp tỉnh tăng cường phối hợp với các đơn vị liên quan và các địa phương để rà soát tổng thể, đưa ra những giải pháp cụ thể, sát với tình hình thực tế, không chạy theo phong trào trong thực hiện Chương trình OCOP ở tỉnh.

UBND tỉnh Thừa Thiên Huế yêu cầu tập trung phát triển các hình thức tổ chức sản xuất, kinh doanh, ưu tiên phát triển hợp tác xã, doanh nghiệp nhỏ và vừa để sản xuất các sản phẩm truyền thống, dịch vụ có lợi thế đạt tiêu chuẩn, có khả năng cạnh tranh trên thị trường trong nước và quốc tế. Qua đó, góp phần phát triển kinh tế nông thôn, thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn, thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu lao động nông thôn hợp lý, bảo vệ môi trường và bảo tồn những giá trị truyền thống tốt đẹp của nông thôn.


Trần Hòe