TTC Land báo lãi 205 tỷ đồng, vượt xa chỉ tiêu lợi nhuận trong năm 2020

31/01/2021 10:57 GMT+7
Công ty cổ phần Địa ốc Sài Gòn Thương Tín (HOSE: SCR) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý IV/2020 với doanh thu thuần đạt hơn 574 tỷ đồng, tăng mạnh 97% so với cùng kỳ. Tuy nhiên, giá vốn bán hàng tăng gần 7 lần lên hơn 992 tỷ đồng khiến SCR lỗ gộp hơn 418 tỷ đồng.

Trong khi đó, doanh thu hoạt động tài chính tăng mạnh lên gần 714 tỷ đồng, cao gấp 8 lần cùng kỳ; chi phí tài chính gấp 5 lần; chi phí bán hàng 3 lần. Bù lại, công ty ghi nhận khoản lợi nhuận khác hơn 104 tỷ đồng.

Chốt quý, Địa ốc Sài Gòn Thương Tín ghi nhận mức lợi nhuận trước thuế gần 123 tỷ đồng, tăng hơn 5 lần, lợi nhuận sau thuế hơn 90 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ lỗ hơn 18 tỷ đồng.

Lũy kế năm 2020, TTC Land đạt hơn 918 tỷ đồng doanh thu thuần, giảm 11%; lợi nhuận trước thuế đạt 205 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 183 tỷ đồng, giảm lần lượt 41% và 34%.

 TTC Land lãi ròng 90 tỷ đồng trong quý IV/2020 - Ảnh 1.

TTC Land lãi ròng 90 tỷ đồng trong quý IV/2020

Năm 2020, doanh nghiệp đặt mục tiêu doanh thu 2.056 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 120 tỷ đồng. Như vậy, với kết quả trên, SCR mới thực hiện được 45% kế hoạch doanh thu nhưng đã vượt 70% kế hoạch lợi nhuận trước thuế cả năm.

Tính đến ngày 31/12/2020, tổng tài sản của SCR đạt 11.407 tỷ đồng, tăng 5% so với đầu năm. Trong đó, tiền và các khoản tương đương tiền tăng từ hơn 83 tỷ đồng đầu kỳ lên hơn 208 tỷ đồng. Các khoản phải thu cũng gấp đôi lên hơn 2.192 tỷ đồng.

Hàng tồn kho giảm 20% so với đầu năm về 3.310 tỷ đồng, chủ yếu là chi phí xây dựng dở dang tại các dự án Jamona City, Charmington Dragonic, Charmington Tamashi, Carillon 7, Jamona Home Resort, Jamona Cầu Tre,...

Nợ phải trả của TTC Land tăng hơn 379 tỷ đồng lên hơn 6.526 tỷ đồng (chiếm 57% tổng tài sản, gấp 1,3 lần vốn chủ sở hữu). Trong đó, tổng dư nợ vay chiếm gần 2.786 tỷ đồng.

Dòng tiền kinh doanh tính đến cuối kỳ có sự cải thiện đáng kể với hơn 606 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ ghi nhận âm hơn 576 tỷ đồng. Dòng tiền từ hoạt động tài chính cũng có sự cải thiện, ghi nhận gần 527 tỷ đồng trong khi cùng kì âm 227 tỷ đồng.
Q.D