TTC Sugar (SBT): Chuẩn bị trả cổ tức tiền mặt tỷ lệ hơn 11%

08/12/2021 15:07 GMT+7
Công ty CP Thành Thành Công - Biên Hoà (TTC Sugar, mã: SBT) thông qua việc chi trả cổ tức năm 2021 bằng tiền mặt cho cổ đông sở hữu cổ phần ưu đãi cổ tức có quyền chuyển đổi.

HĐQT Thành Thành Công – Biên Hòa (TTC Sugar, HoSE: SBT)  thông qua việc trả cổ tức năm 2021 bằng tiền mặt cho cổ đông sở hữu cổ phần ưu đãi cổ tức có quyền chuyển đổi.

Tỷ lệ thực hiện là 11,054%, tương ứng cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu ưu đãi cổ tức sẽ nhận 1.105,4 đồng. Thời gian thanh toán dự kiến ngày 15/12. Công ty ủy quyền Chủ tịch HĐQT Huỳnh Bích Ngọc triển khai các thủ tục và thực hiện việc các công việc liên quan.

Trong quý I niên độ kế toán 2021-2022 (từ 1/7/2021 đến 30/9/2021), công ty ghi nhận doanh thu thuần đạt 4.312 tỷ đồng, tăng 18% so với cùng kỳ. Đường vẫn đóng vai trò chủ lực trong cơ cấu doanh thu khi các dòng sản phẩm Đường ghi nhận 4.123 tỷ đồng, chiếm gần 96%.

Kết quả, lợi nhuận trước thuế đạt 262 tỷ đồng, tăng 96% so với cùng kỳ, hoàn thành 35% kế hoạch năm. Lợi nhuận sau thuế đạt 195 tỷ, gấp gần 2 lần so với cùng kỳ.

Tính đến ngày 30/9/2021, tổng tài sản của SBT lên mức 21.491 tỷ đồng, tăng 5% so với đầu kỳ. Trong đó, giá trị hàng tồn kho ghi nhận 3.121 tỷ đồng, giá trị các khoản phải thu ngắn hạn 7.282 tỷ đồng. Vốn chủ sở hữu của SBT tăng nhẹ so với đầu kỳ, lên mức 8.486 tỷ đồng.

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 8/12, cổ phiếu SBT giao dịch ở mức 23.200 đồng/cổ phiếu, giảm 1,1%.PV