TTC Sugar (SBT): Lãi quý IV giảm nhẹ, cả năm tăng trưởng 26%

02/08/2022 15:55 GMT+7
Kết quả kinh doanh của TTC Sugar niên độ 2021-2022 được chốt sổ khá tích cực với doanh số đạt 18.325 tỷ đồng, tổng sản lượng bán trên 1 triệu tấn, lợi nhuận lên tới 818 tỷ đồng. Tất cả đều vượt chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh đã đề ra trước đó.

Công ty Cổ phần Thành Thành Công - Biên Hòa (TTC Sugar, HoSE: SBT) đã công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý IV (bắt đầu ngày 1/4 kết thúc ngày 30/6/2022) niên độ 2021/2022

TTC Sugar báo lãi quý cuối cùng niên độ 2021-2022 giảm nhẹ

Trong quý IV niên độ 2021/2022, SBT ghi nhật doanh thu thuần đạt gần 5.508 tỷ đồng, tăng 32% so với cùng kỳ. Về cơ cấu doanh thu, nguồn thu chính của SBT là từ bán đường, chiếm tỷ trọng khoảng 90% (4.956 tỷ đồng), tiếp đó là các sản phẩm mật đường (112 tỷ), phân bón (104,6 tỷ) , điện (27,4 tỷ) và còn lại đến từ mảng kinh doanh khác không đáng kể.

Thành Thành Công: Báo lãi tăng trưởng vượt kế hoạch  - Ảnh 1.

Doanh thu chi tiết trong quý IV của Thành Thành Công

Giá vốn hàng bán tăng 44% lên khoảng 4.987 tỷ đồng khiến biên lợi nhuận gộp giảm còn 9,5% so với 14% cùng kỳ năm ngoái. Dù doanh thu trong quý đang trên đà tăng trưởng mạnh nhưng giá vốn và tổng chi phí cũng tăng nên lợi nhuận sau thuế trong quý IV này giảm nhẹ so với cùng kỳ năm trước, đạt mức 170 tỷ đồng.

Thành Thành Công: Báo lãi tăng trưởng vượt kế hoạch  - Ảnh 2.

Kết quả kinh doanh 4 niên độ gần đây của SBT

TTC Sugar vượt kế hoạch lợi nhuận

Kết thúc năm tài chính cho niên độ này, TTC Sugar đạt 18.325 tỷ đồng cho doanh thu thuần, tăng 23% so với cùng kỳ và hoàn thành 108% kế hoạch cả năm. Lợi nhuận trước thuế đạt hơn 1.002 tỷ đồng, tăng 28% so với niên độ trước và hoàn thành vượt 34% mục tiêu đề ra. Lợi nhuận sau thuế tăng 167 tỷ đồng, đạt gần 818 tỷ, tương đương tăng 25,7%.

Giải trình kết quả kinh doanh tăng trưởng, TTC Sugar cho biết, lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp trên báo cáo hợp nhất năm tài chính 2021 - 2022 đạt 818 tỷ, tăng 167 tỷ đồng, tương đương 25,7% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp trên báo cáo riêng lũy kế cả niên độ đạt 400 tỷ, tăng 112 tỷ đồng, tương đương 25,5% so với niên độ trước. Kết quả kinh doanh có được chủ yếu chủ yếu đến từ hoạt động chính của công ty, khi TTC Sugar ghi nhận doanh thu đạt 18.325 tỷ đồng, tăng 23% so với cùng kỳ, nhờ vào việc TTC Sugar xây dựng các chính sách bán hàng hiệu quả, mở rộng thị phần cũng như tập trung triển khai nâng cao các hoạt động sản xuất, gia tăng hiệu quả hoạt động kinh doanh lõi.

Trong niên độ này, SBT lên mục tiêu đạt 16.905 tỷ đồng doanh thu và 750 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế. Như vậy, công ty đã vượt 8% kế hoạch doanh thu và 9% kế hoạch lợi nhuận.

Tính tới cuối tháng 6, tổng tài sản của công ty đạt khoảng 27.457 tỷ đồng, tăng 34% so với đầu kỳ. Trong đó chiếm chủ yếu bao gồm: các khoản phải thu ngắn hạn (8.548 tỷ),hàng tồn kho (4.486 tỷ), tài sản cố định (4.576 tỷ), tiền và các khoản tương đương tiền (2.526 tỷ) và các khoản mục khác chiếm tỷ trọng còn lại. 

Ngoài ra, SBT có 1.255 tỷ đồng tiền gửi có kỳ hạn tại các ngân hàng trong nước. Cuối kỳ, SBT có 8.785 tỷ đồng là nợ vay ngắn hạn và 2.400 tỷ đồng nợ vay dài hạn từ ngân hàng và trái phiếu. Tổng nợ vay chiếm khoảng 41% cơ cấu nguồn vốn. Chi phí lãi vay phát sinh trong kỳ là 218 tỷ đồng. Vốn chủ sở hữu của công ty đạt 9.630 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế lũy kế chưa phân phối khoảng 1.427 tỷ đồng

Hiện tại, SBT là nhà sản xuất đường và các sản phẩm đường số 1 tại Việt Nam với 46% thị phần đường nội địa. Đơn vị này hiện đang sở hữu mía từ hơn 66 nghìn ha đất nông nghiệp ở 3 quốc gia Việt Nam, Lào và Campuchia. Trong chiến lược phát triển nông nghiệp giai đoạn 2021-2025, SBT đặt mục tiêu sẽ mở rộng diện tích vùng nguyên liệu tại Australia lên 20.000 ha , phát triển nông nghiệp 4.0. Công ty kỳ vọng việc đầu tư vào Australia sẽ nâng tổng diện tích vùng nguyên liệu toàn cầu lên gần 90.000 ha, hướng đến mục tiêu tổng sản lượng đạt 2 triệu tấn đường, doanh thu đạt 1,5 tỷ USD vào Niên độ 2024-2025.


Phương Thảo