Lợi nhuận TTC Sugar (SBT) tăng "ngọt", 6 tháng đã hoàn thành 76% kế hoạch

07/02/2022 16:33 GMT+7
Kết quả kỳ này TTC Sugar (SBT) ghi nhận lãi sau thuế vượt mức 241 tỷ đồng, tăng trưởng 32% so với quý II năm tài chính 2020-2021.

Công ty CP Thành Thành Công - Biên Hòa (TTC Sugar, HoSE: SBT) đã công bố báo cáo tài chính quý II của năm tài chính 2021-2022. Năm tài chính của SBT bắt đầu từ 1/7 và kết thúc vào 30/6 năm sau.

Doanh thu thuần trong quý II niên độ 2021-2022 của TTC Sugar đạt 4.990 tỷ đồng, tăng 28% so với cùng kỳ năm trước đó. Lợi nhuận gộp đạt 664 tỷ đồng, tăng 24% so với cùng kỳ niên độ trước, tương ứng biên lãi gộp đạt 13,3%.

Đáng chú ý, doanh thu tài chính tăng 160% lên 337 tỷ đồng. Trong đó, lãi tiền gửi ngân hàng, cho vay, lãi từ khoản ứng trước cho nhà cung cấp và khoản tiền cọc đạt 156 tỷ đồng, tăng 60%; lãi kinh doanh hợp đồng tương lai tăng từ 15 tỷ lên 115,5 tỷ đồng.

Lợi nhuận TTC Sugar (SBT) tăng "ngọt", 6 tháng đã hoàn thành 76% kế hoạch - Ảnh 1.

Lợi nhuận TTC Sugar (SBT) tăng "ngọt", 6 tháng đã hoàn thành 76% kế hoạch - Ảnh 2.

Nguồn: Báo cáo tài chính của TTC Sugar.

Chi phí tài chính giảm 20% xuống 171 tỷ đồng nhờ tăng hoàn nhập giảm giá đầu tư. Chi phí bán hàng tăng 7% và chi phí quản lý tăng 68%.

Nhờ vậy, lợi nhuận thuần ghi nhận 474 tỷ đồng, gấp 2,4 lần cùng kỳ năm trước. Song hoạt động khác lỗ 163 tỷ đồng, cùng kỳ năm trước có lãi 3 tỷ đồng. Trong kỳ, TTC Sugar phát sinh khoản dự phòng tổn thất tài sản 126,6 tỷ đồng mà cùng kỳ năm trước không có. 

Kết quả kỳ này SBT ghi nhận lãi sau thuế vượt mức 241 tỷ đồng, tăng trưởng 32% so với quý II năm tài chính 2020-2021.

Lũy kế 6 tháng đầu năm tài chính 2021-2022, SBT ghi nhận 9.302 tỷ đồng doanh thu thuần, tăng 23% so với cùng kỳ. Lãi sau khi trừ chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp đạt hơn 436 tỷ, tăng gần 52% so với cùng kỳ.

Trong niên độ tài chính 2021-2022, Ban điều hành đã đặt mục tiêu tổng sản lượng tiêu thụ dự kiến tăng nhẹ và giữ vững thị phần ở các phân khúc kinh doanh đã xây dựng. Doanh thu kế hoạch tăng 13%, tương đương 16.905 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế hợp nhất ước đạt 750 tỷ đồng.

Như vậy, sau nửa năm tài chính 2021-2022, SBT đã hoàn thành 55% kế hoạch doanh thu nhưng đạt tới 76% mục tiêu lợi nhuận.

Doanh nghiệp cho biết mảng đường vẫn đóng vai trò chủ lực trong cơ cấu doanh thu nửa đầu niên độ 2021-2022 với tỷ trọng 95%. Đơn vị đã đề ra chiến lược cân bằng sản lượng, chi phí nguyên liệu đầu vào, đảm bảo lượng tồn kho hợp lý giúp hạn chế tối thiểu sự biến động về giá của thị trường.

Tính đến 31/12/2021, tổng tài sản của SBT lần đầu tiên vượt mốc tỷ đô khi đạt 23.534 tỷ đồng, tăng 3.063 tỷ đồng so với đầu niên độ. SBT hiện đang nắm giữ 46% thị phần nội địa và xuất khẩu đi 24 thị trường quốc tế.

Khoản tiền và tương đương tiền tăng từ 1.823 tỷ đồng lên 2.402 tỷ đồng, đầu tư tài chính ngắn hạn tăng từ 1.240 tỷ đồng lên 1.675 tỷ đồng và khoản phải thu ngắn hạn tăng từ 6.219 tỷ đồng lên 7.835 tỷ đồng.

Bên cạnh khoản phải thu khách hàng thì TTC Sugar có các khoản trả trước cho người bán ngắn hạn lớn 3.413 tỷ đồng, tăng thêm 400 tỷ so với đầu niên độ; phải thu ngắn hạn khác tăng thêm hơn 700 tỷ đồng lên 2.521 tỷ đồng.

Về phần nguồn vốn, doanh nghiệp tăng 862 tỷ đồng nợ vay ngắn hạn nhưng giảm 176 tỷ nợ vay dài hạn. Tổng nợ vay ở mức 10.077 tỷ đồng, tỷ lệ nợ vay trên vốn chủ sở hữu ở mức 1,06 lần.

Trên thị trường tài chính, đóng cửa phiên ngày 7/2, cổ phiếu SBT giao dịch ở mức 22.600 đồng/cổ phiếu, tăng 600 đồng.

TTC Sugar muốn mua chi phối lại Mía đường Tây Ninh

TC Sugar mới đây đã công bố Nghị quyết HĐQT mua cổ phần của Công ty cổ phần Mía đường Tây Ninh (Tanisugar).

Cụ thể, TTC Sugar dự kiến mua 16,78 triệu cổ phiếu Tanisugar, tương đương 57,07% vốn. Sau khi hoàn tất giao dịch, TTC Sugar sẽ sở hữu 63,99% vốn và Tanisugar thành công ty con.

Thời điểm thực hiện trong quý II, III niên độ 2021-2022. Giá mua cổ phần theo thỏa thuận với bên bán trên cơ sở phù hợp với giá thị trường và đảm bảo quyền lợi của TTC Sugar.

Mía đường Tây Ninh có trụ sở tại huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh, lĩnh vực kinh doanh chính là sản xuất đường, trồng cây mía, cây lấy củ có chất bột…, vốn điều lệ hiện nay là 294 tỷ đồng. Đơn vị từng là công ty con của TTC Sugar với tỷ lệ sở hữu 99,88% vốn. Vào năm 2019, TTC Sugar công bố việc bán 8 triệu cổ phiếu Mía đường Tây Ninh với giá 29.000 đồng/cp, gấp 2,5 lần giá vốn.

Trước đó, HĐQT TTC Sugar cũng đã thông qua việc chuyển nhượng 100% vốn góp tại góp tại Công ty TNHH MTV nước Miaqua cho Global Mind Commodities Trading Pte.Ltd, giá trị chuyển nhượng là 4,5 tỷ đồng.
An Vũ