Vi phạm công bố thông tin, Chứng khoán An Bình (ABS) bị xử phạt 85 triệu đồng

09/04/2024 14:38 GMT+7
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vừa công bố quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty Cổ phần Chứng khoán An Bình (ABS – UPCoM: ABW).

Cụ thể, Chứng khoán An Bình không công bố thông tin đối với các tài liệu: Báo cáo tình hình sử dụng nguồn vốn từ phát hành trái phiếu năm 2020, Tình hình thanh toán lãi, gốc trái phiếu năm 2020, công bố thông tin về việc hoàn tất 43 đợt mua lại trái phiếu trước hạn trái phiếu mã ABS.BOND.2020.

Đồng thời, An Bình công bố thông tin không đúng thời hạn đối với các tài liệu: Tình hình thực hiện các cam kết của doanh nghiệp phát hành đối với người sở hữu trái phiếu năm 2022, Báo cáo tài chính năm 2022, Tình hình sử dụng số tiền thu được từ việc phát hành trái phiếu đối với trái phiếu còn dư nợ được kiểm toán bởi tổ chức kiểm toán đủ điều kiện năm 2022, công bố thông tin về việc hoàn tất 24 đợt mua lại trái phiếu trước hạn trái phiếu mã ABSCH2123001).

Chính vì vậy, Chứng khoán An Bình nhận quyết định phạt tiền với mức phạt 85 triệu đồng.

Vi phạm công bố thông tin, Chứng khoán An Bình (ABS) bị xử phạt 85 triệu đồng- Ảnh 1.

Công ty Cổ phần Chứng khoán An Bình

Vi phạm công bố thông tin, Chứng khoán An Bình (ABS) bị xử phạt 85 triệu đồng- Ảnh 2.

Kế hoạch kinh doanh 2024

Ở một diễn biến khác, mới đây, Chứng khoán An Bình công bố tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024. Trong tài liệu, Công ty dự trình kế hoạch kinh doanh với doanh thu dự kiến đạt 384 tỷ đồng, tăng 26% so với kết quả thực hiện được năm 2023. Lợi nhuận trước thuế dự kiến đạt 125 tỷ đồng, tăng 33%.

Bên cạnh đó, Chứng khoán An Bình cũng dự trình chi phí hoạt động và chi phí quản lý lần lượt tăng 34% và 4,3%, lên 175 tỷ và 83,6 tỷ đồng.

Trên thị trường chứng khoán, tại phiên giao địch đầu giờ chiều ngày 9/4, giá cổ phiếu ABW tưng 0,96% so với phiên giao dịch liền kề, hiện đang ở mức 10.500 đồng/cổ phiếu.

Công ty Cổ phần Chứng khoán An Bình (Chứng khoán ABS) dự kiến tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 vào ngày 19/4 tại Thành phố Hà Nội.

Phương Thảo
Cùng chuyên mục