Viglacera Đông Triều năm 2020 lợi nhuận sau thuế tăng 35%, EPS đạt 1.677 đồng/cổ phiếu

17/01/2021 17:36 GMT+7
Công ty Cổ phần Viglacera Đông Triều (UPCoM: DTC) vừa công bố Báo cáo kinh doanh quý IV/2020 với doanh thu thuần đạt 76,5 tỷ đồng, biên độ lợi nhuận gộp đạt 12 tỷ đồng, cùng giảm 6% so với cùng kỳ năm 2019.

Quý IV/2020, doanh thu hoạt động tài chính của DTG đạt 179 triệu đồng, tăng 39%, trong khi đó, chi phí tài chính đi ngang, chi phí quản lí doanh nghiệp tăng 1% so với cùng kỳ năm 2019. 

Kết quả, lợi nhuận sau thuế (LNST) của DTG đạt gần 5 tỷ đồng, giảm 8% so với quý IV/2019. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (EPS) giảm từ 535 đồng xuống 491 đồng.

Tính cả năm 2020, doanh thu thuần của DTC đạt gần 334 tỷ đồng, tăng 7% so với năm 2019. Cùng với việc biên lợi nhuận gộp tăng từ gần 14% lên hơn 15% đã giúp lợi nhuận gộp của Công ty đạt gần 52 tỷ đồng, tăng 19% so năm trước.

Quý IV/2020, DTC ghi nhận lãi sau thuế gần 5 tỷ đồng, giảm 8% so cùng kỳ - Ảnh 1.

Nguồn: Báo cáo tài chính DTC

Dù chi phí tài chính và chi phí quản lý doanh nghiệp tăng lần lượt 3% và 4% nhưng lợi nhuận trước thuế cả năm của DTC vẫn tăng 37% so với năm trước, đạt hơn 21 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế đạt gần 17 tỷ đồng, tăng 35% so với kết quả năm 2019.

Năm 2020, DTC đặt kế hoạch doanh thu là 390 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 30 tỷ đồng. Như vậy, DTC không hoàn thành kế hoạch khi chỉ thực hiện được 86% chỉ tiêu doanh thu và 57% chỉ tiêu lợi nhuận.

Tại ngày 31/12/2020, tổng tài sản của DTG tăng nhẹ so với đầu năm lên gần 368 tỷ đồng. Trong đó, tài sản ngắn hạn tăng từ 146 tỷ lên hơn 164 tỷ đồng, trong khi đó tài sản dài hạn lại giảm từ 219 tỷ xuống 203 tỷ đồng.

Nợ phải trả cuối năm của DTG đã giảm 5% so với cuối năm 2019, còn 261 tỷ đồng. Trong khi đó, nợ ngắn hạn tăng 27% lên 102 tỷ đồng, chủ yếu đến từ các khoản vay ngân hàng có thời hạn.
Q.D