Viglacera (VGC) chốt ngày trả 10% cổ tức còn lại năm 2022 bằng tiền

18/05/2023 15:01 GMT+7
Tổng Công ty Viglacera – CTCP (HoSE: VGC) vừa công bố nghị quyết của HĐQT về việc thực hiện chi trả phần còn lại cổ tức năm 2022 bằng tiền mặt với tỷ lệ 10%.

Cụ thể, Tổng Công ty Viglacera – CTCP (HoSE: VGC) chuẩn bị chi trả cổ tức còn lại năm 2022 bằng tiền mặt với tỷ lệ 10% (tương ứng cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu sẽ được nhận 1.000 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng sẽ là ngày 1/6. Tương ứng ngày giao dịch không hưởng quyền sẽ vào ngày 31/5.

Với 448,3 triệu cổ phiếu đang lưu hành, Viglacera dự kiến sẽ chi khoảng 448,3 tỷ đồng trả cổ tức đợt này cho cổ đông. Ngày thanh toán dự kiến vào ngày 21/6/2023. Nguồn chi trả sẽ lấy từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối theo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022.

Trước đó, vào ngày 19/10/2022, Công ty đã thực hiện tạm ứng cổ tức 2022 đợt 1 với tỷ lệ 10%. Như vậy, sau đợt này, công ty đã hoàn thành tỷ lệ chi trả cổ tức 20% với tổng số tiền 896,7 tỷ đồng.

Trong báo cáo tài chính quý I/2023, VGC ghi nhận doanh thu thuần giảm gần 30% còn hơn 2.700 tỷ đồng và lợi nhuận sụt giảm mạnh tới 73% xuống còn gần 193 tỷ đồng. Theo giải trình của Công ty, lĩnh vực vật liệu xây dựng gặp khó khăn trong công tác tiêu thụ, giá bán và sản lượng tiêu thụ giảm, doanh thu giảm đã kéo lợi nhuận của mảng này xuống.

Tại ĐHĐCĐ thường niên 2023 được diễn ra ngày 11/5 vừa rồi, VGC thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh 2023 với chỉ tiêu doanh thu 15.750 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 1.210 tỷ đồng. Như vây, sau quý I, Công ty thực hiện 17% kế hoạch doanh thu và mới gần 16% kế hoạch lợi nhuận năm.

Trên thị trường chứng khoán, tại phiên giao dịch chiều ngày 18/5, giá cổ phiếu VGC tăng 3,35% so với phiên giao dịch liền kề. Hiện đang ở mức 37.000 đồng/ cổ phiếu.


Phương Thảo