Xuất khẩu thủy sản tăng mạnh giúp Thủy sản miền Trung (SPD) thoát lỗ trong quý II/2022

26/07/2022 09:37 GMT+7
Lợi nhuận sau thuế, quý II/2022 hoạt động Thủy sản miền Trung (SPD) báo lãi 3,2 tỷ đồng, so với cung kỳ lỗ 756,4 triệu đồng.

Công ty CP XNK Thủy sản miền Trung (UPCoM: SPD) vừa công bố báo cáo tài chính quý II/2022 với doanh thu ghi nhận đạt 267,3 tỷ đồng, tăng 109,7% so với cùng kỳ; lũy kế 6 tháng đạt 477,9 tỷ đồng, tăng 112%. Doanh thu các lĩnh vực: 

Sản xuất xuất khẩu thủy sản: 6 tháng đầu năm ngành thủy sản có sự tăng trưởng tốt, do sự phục hồi nhu cầu tiêu dùng của các nước, doanh số bán hàng lĩnh vực này phát triển tốt và tiếp tục thể hiện là vai trò chủ đạo trong hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty. 6 tháng đầu năm, doanh thu đạt 463,6 tỷ đồng, tương đương tăng 113,3% so với cùng kỳ (409 tỷ đồng).

Kinh doanh cung cấp dịch vụ: 6 tháng đầu năm đạt 6,09 tỷ đồng, tăng 85,6% so với cùng kỳ.

Xuất khẩu thủy sản tăng mạnh giúp Thủy sản miền Trung (SPD) thoát lỗ trong quý II/2022 - Ảnh 1.

Báo cáo kết quả kinh doanh của Thủy sản miền Trung.

Sản xuất kinh doanh thức ăn chăn nuôi thủy sản, gia súc: Do diễn biến xấu của tình hình nuôi trồng thủy sản trong nước, doanh thu 6 tháng đạt 8,2 tỷ đồng bằng 81,6% so với cùng kỳ.

Kinh doanh vật tư: 6 tháng đầu năm không phát sinh, cùng kỳ 2021 đạt 585 triệu đồng.

Doanh thu tài chính giảm 52% xuống 579,8 triệu đồng; trong khi chi phí tài chính, trong đó chủ yếu là chi phí lãi vay tăng vọt lên 3,7 tỷ đồng, tăng 26% so với cùng kỳ. Chi phí bán hàng tăng 71% lên 7,9 tỷ đồng; chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 51,6%.

Về lợi nhuận sau thuế, quý II/2022 hoạt động của công ty có nhiều khởi sắc, doanh số xuất khẩu tăng dẫn đến hiệu quả tốt, công ty lãi 3,2 tỷ đồng so với cung kỳ lỗ 756,4 triệu đồng. Lũy kế 6 tháng đầu năm, Công ty lãi 5,71 tỷ đồng so với cùng kỳ lỗ 789,5 triệu đồng.

Theo giải trình, lĩnh vực sản xuất thủy sản của công ty vẫn hoạt động tốt và doanh số tăng trưởng, ảnh hưởng đến lợi nhuận sau thuế của Công ty.

Tổng tài sản của Thủy sản miền Trung tính đến cuối tháng 6/2022 đạt 515,1 tỷ đồng, tăng 13,8% lên 515,1 tỷ đồng; ũy kế lợi nhuận sau thuế chưa phân phối âm gần 10 tỷ đồng. 

Tài sản ngắn hạn đạt 423 tỷ đồng, tăng 18,5% so với đầu năm; phải thu ngắn hạn của khách hàng tăng 13,3% lên 189 tỷ đồng, hàng tồn kho tăng nhẹ lên 174 tỷ đồng. Nợ phải trả tăng 16,8% lên 393,8 tỷ đồng, trong đó phần lớn là nợ ngắn hạn với 382 tỷ đồng.


O.L