Thủy sản Cần Thơ (CCA) chốt quyền chia cổ tức bằng tiền tỷ lệ 14%

04/07/2022 10:35 GMT+7
Công ty CP Xuất nhập khẩu Thuỷ sản Cần Thơ (UPCoM: CCA) vừa thông báo ngày đăng ký cuối cùng chi trả cổ tức năm 2020 và năm 2021.

Theo đó, ngày 14/7 là ngày đăng ký cuối cùng chi trả cổ tức năm 2020 và năm 2021. Ngày giao dịch không hưởng quyền là 13/7 và dự kiến thanh toán vào ngày 29/7.

Tỷ lệ thực hiện đạt 14% (một cổ phiếu sẽ nhận được 1.400 đồng). Với 15 triệu cổ phiếu đang lưu hành, CCA sẽ phải chi khoảng 21 tỷ đồng cho đợt này.

Năm 2022, Công ty dự kiến chia cổ tức tỷ lệ 16,5%. Năm nay, CCA lên kế hoạch doanh thu 1.500 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 36 tỷ đồng, lần lượt tăng trưởng 57% và 62% so với kết quả 2021.

Về tình hình kinh doanh, trong quý I/2022, Thủy sản Cần Thơ ghi nhận doanh thu thuần đạt 452,3 tỷ đồng, tăng 114% so với cùng kỳ năm 2021. Giá vốn kỳ này tăng 85% lên 329,2 tỷ đồng, lợi nhuận gộp đạt 123 tỷ đồng, tăng 268% so với cùng kỳ năm 2021.

Doanh thu hoạt động tài chính đạt 1,6 tỷ đồng, tăng gấp 7 lần so với cùng kỳ năm 2021, trong khi đó chi phí lãi vay giảm 12% xuống 4,4 tỷ đồng.

Chi phí bán hàng tăng 192% lên 75,7 tỷ đồng, chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 776% lên gần 11 tỷ đồng.

Kết thúc quý I/2022, Thủy sản Cần Thơ đạt 26,8 tỷ đồng, tăng 242% so với cùng kỳ năm ngoái.

Theo giải trình của Công ty, do hoạt động sản xuất kinh doanh trở về trạng thái ổn định trong môi trường bình thường mới. Các thị trường gần như đã thích nghi với bối cảnh sống chung với Covid, nhu cầu tiêu dùng cá tra phục hồi mạnh ở các thị trường nhập khẩu, nên doanh thu xuất khẩu tăng và giá bán tốt, từ đó lợi nhuận sau thuế của quý I/2022 tăng mạnh.


An Vũ